Inhoud

WOORD VOORAF VAN DE BEWERKERS
INLEIDING

HET MENSELIJK LICHAAM

HET PROCES VAN SEKSUELE DIFFERENTIATIE
De anatomische ontwikkeling tot man en vrouw
De primaire geslachtskenmerken
De secundaire geslachtskenmerken
De rol van hormonen

HET LICHAAM VAN DE MAN
De mannelijke geslachtsorganen
De uitwendige geslachtsorganen
De inwendige geslachtsorganen
De mannelijke seksuele respons
De vier fasen van de menselijke seksuele respons
De seksuele respons bij de oudere man

HET LICHAAM VAN DE VROUW
De vrouwelijke geslachtsorganen
De uitwendige geslachtsorganen
De inwendige geslachtsorganen
De menstruele cyclus
De borsten

De vrouwelijke seksuele respons
De vier fasen van de menselijke seksuele respons
De seksuele respons bij de oudere vrouw

DE MENSELIJKE VOORTPLANTING
De bevruchting
De mannelijke geslachtscel: de zaadcel
De vrouwelijke geslachtscel: de eicel
Coïtus
Bevruchting
Segmentatie
Implantatie
Twee- en meerlingen

De zwangerschap
Ontwikkeling tot embryo en foetus
De vrouw tijdens de zwangerschap
Geslachtsverkeer tijdens de zwangerschap
De geboorte
Bevalling
Nade bevalling

Anticonceptie
Anticonceptiemethoden
Anticonceptiemethoden voormannen
Anticonceptiemethoden voor vrouwen
Een anticonceptiemethode voor zowel mannen als vrouwen
Toekomstige anticonceptiemethoden
Abortus
Abortusmethoden
Methoden bij vroege abortus
Methoden bij late abortus

ENKELE LICHAMELIJKE PROBLEMEN
Onvruchtbaarheid
Onvruchtbaarheid bij de man
Onvruchtbaarheid bij de vrouw
Kunstmatige inseminatie
Genetische defecten
Misvormingen van de geslachtsorganen
Niet-ingedaalde testikels
Hermafroditisme, interseksualiteit
Pijn tijdens geslachtsverkeer
Pijnlijke seksuele gemeenschap bij de man
Pijnlijke seksuele gemeenschap bij de vrouw
Geslachtsziekten
Gonorrhoe
Syfilis
Enkele tropische geslachtsziekten
Andere ziekten die door seksueel contact worden overgebracht
Schaamluizen
Schurft

MENSELIJK SEKSUEEL GEDRAG

DE ONTWIKKELING VAN SEKSUEEL GEDRAG
De baby-en kinderjaren
De seksuele respons bij de zuigeling
Het leren van een genderrol
Seksuele spelletjes in de kinderjaren
De adolescentie
De lichamelijke veranderingen in de puberteit
Seksuele activiteit in de puberteit
De volwassenheid
De ongehuwde volwassene
Seksuele aanpassing in het huwelijk
Seksualiteit en de oudere mens

VORMEN VAN SEKSUELE ACTIVITEIT
Zelfbevrediging
Orgasme tijdens de slaap
Masturberen
Heteroseksueel geslachtsverkeer
Manueel geslachtsverkeer
Oraal geslachtsverkeer
Genitaal geslachtsverkeer
Anaal geslachtsverkeer
Homoseksueel geslachtsverkeer
Manueel geslachtsverkeer
Oraal geslachtsverkeer
Genitaal geslachtsverkeer
Anaal geslachtsverkeer
Seksueel contact met dieren

SEKSUELE AANPASSINGSPROBLEMEN
Seksueel onvermogen
Seksueel onvermogen bij de man
Seksueel onvermogen bij de vrouw
Dwangmatig en destructief gedrag
Enkele voorbeelden van dwangmatig en destructief gedrag
Transseksualiteit

SEKSUALITEIT EN MAATSCHAPPIJ

DE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE SOCIALE ROL
Sekse en gender
De dubbele moraal
De vrouwenemancipatie
Ontwikkelingen in het verleden
Vrouwenbewegingen na de Tweede Wereldoorlog
Abortus
Verkrachting
Maatschappelijke sectoren
Macht

AANGEPAST GEDRAG EN AFWIJKEND GEDRAG
‘Natuurlijk’ - ‘onnatuurlijk’
Seksualiteit en godsdienst
‘Natuurwetten’en natuurwetten
Wettig - onwettig
Seksualiteit en de wet
De zedenwetgeving in Nederland en enkele Europese landen
Gezond - ziek
Seksualiteit en psychiatrie
Het medische model van seksuele deviantie

HUWELIJK EN GEZIN
Vormen en betekenissen van het huwelijk
Geschiedenis van het huwelijk in de westerse beschaving
Het huwelijk in niet-westerse samenlevingen
Het huwelijk in Nederland
De toekomst van het huwelijk
Het gezin in historisch perspectief
De traditionelefamiliehuishouding
Het moderne gezin
Nieuwe gezinsmodellen

DE SEKSUEEL ONDERDRUKTEN
Kinderen en tieners
De oudere mens
Homoseksuelen
De geestelijk en lichamelijk gehandicapten
Mensen met een bijzondere seksuele interesse
Mensen in psychiatrische inrichtingen
De gevangenen

DE ‘SEKSUELE REVOLUTIE’
Seksuologisch onderzoek
Pioniers op het gebied van de seksuologie
Seksuologisch onderzoek in de toekomst
Seksuele voorlichting en vorming
Pioniers op het gebied van seksuele voorlichting en vorming
Seksuele voorlichting en vorming in de toekomst
Het probleem van de seksuele ethiek
De kerkelijke traditie
Het moderne protest
Een ‘nieuwe moraal’ voor de toekomst

WOORDENLIJST VAN SEKSUEEL SLANG

HULPVERLENENDE INSTANTIES, WERK- EN CONTACTGROEPEN

LITERATUURLIJST


 

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]