Pijn tijdens geslachtsverkeer

Pijn tijdens geslachtsverkeer

Voor iemand die gezond is vormt het zuiver lichamelijke aspect van sex doorgaans geen probleem. Na wat onzekerheid en experimenteren in het begin wordt de seksuele respons al gauw een lichaamsfunctie als alle andere, waarvoor zorg of speciale aandacht verder overbodig zijn.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Sommige mannen en vrouwen hebben bijvoorbeeld pijn tijdens de coïtus. Zoiets kan natuurlijk bijzonder frustrerend zijn en er zelfs toe leiden dat iemand maar liever helemaal afziet van het hebben van seksuele contacten. Zorgvuldig medisch onderzoek kan echter vaak een oorzaak aan het licht brengen en zo het begin vormen van een succesvolle behandeling. In de volgende alinea’s worden de voornaamste fysiologische oorzaken van pijn tijdens de coïtus besproken. (Eventuele psychische oorzaken komen aan de orde in de paragraaf over ‘Seksueel onvermogen’).

Pijnlijke seksuele gemeenschap bij de man

Naast duidelijke aandoeningen van de geslachtsorganen of ziekte, is een te strakke voorhuid wel de meest voorkomende oorzaak van pijn tijdens het vrijen. Deze situatie heet fimosis. De voorhuid is erg nauw geschapen en kan niet over de glans van de penis naar achteren worden geschoven. Dit veroorzaakt bij iedere erectie pijn en irritatie. Het probleem is op te lossen met een eenvoudige chirurgische ingreep, eventueel kan de penis worden ‘besneden’.

Besnijden, dat wil zeggen het chirurgisch volledig wegnemen van de voorhuid, voorkomt tevens een andere aandoening die bij niet besneden mannen kan voorkomen. Wanneer de voorhuid niet regelmatig over de glans naar achter wordt geschoven en de huid zorgvuldig wordt gewassen met water en zeep, kan zich daar een bepaalde substantie (smegma) ophopen, die infectie en ontsteking kan veroorzaken.

Een infectie aan de penis kan ook tijdens geslachtsgemeenschap worden opgelopen (zie ‘Geslachtsziekten’).

Er zijn mannen van wie de glans overgevoelig of allergisch reageert op het vaginale milieu of op bepaalde zaaddodende of douche-preparaten. De remedie hiervoor is natuurlijk veranderen van voorbehoedmiddel of irrigeergewoonte. Als tijdelijke oplossing van het probleem kan een condoom worden gebruikt.

Pijnlijke seksuele gemeenschap bij de vrouw

Naast duidelijke aandoeningen van de geslachtsorganen of ziekte, is een onvoldoende vochtig worden van de vagina wel de meest voorkomende oorzaak van pijn tijdens de coïtus bij vrouwen. Dit kan verband houden met het ouder worden en in dat geval kan een hormoonbehandeling soms helpen. In andere gevallen betekent een te droge vagina gewoon dat de vrouw niet genoeg seksueel geprikkeld is en nog niet klaar is voor een coïtus. (De overeenkomende situatie bij de man is het ontbreken van een erectie).

Sommige vrouwen hebben pijn vanwege een extreem dik maagdenvlies. In een dergelijk zeldzaam geval kan een kleine chirurgische ingreep uitkomst bieden. (Een beetje last hebben de meeste vrouwen wel bij hun eerste pogingen tot coïtus. Maar gewoonlijk vormt het hymen geen belemmering van betekenis en is eventuele last snel verdwenen).

Een derde oorzaak voor een pijnlijk, brandend en jeukend gevoel in de vagina is infectie als gevolg van een geslachtsziekte. Micro-organismen als Trichomonas of Monilia kunnen verschijnselen geven die daar wel op lijken. (Zie voor details ‘Geslachtsziekten’). Zulke symptomen kunnen zich ook voordoen als mensen eerst anaal en vervolgens vaginaal vrijen, zonder tussendoor de penis goed te wassen. In zo’n geval brengt de penis rectale bacteriën in de vagina en veroorzaken daar infectie. De oplossing is de penis te wassen met water en zeep direct nadat hij uit het rectum komt en voordat men aan een andere vorm van geslachtsverkeer begint. Een coïtus kan ook pijnlijk worden voor vrouwen die een onderste urineweginfectie hebben. In zulke gevallen is medische behandeling vereist.

Als reactie op bepaalde chemische stoffen in voorbehoedmiddelen of douche-preparaten kan de vagina gevoelig worden. In zulke gevallen moet het gebruik van het preparaat in kwestie direct worden gestaakt. (Bij een goede gezondheid is irrigeren van de vagina overbodig en soms schadelijk).

Een andere oorzaak voor pijn tijdens de coïtus is het dunner worden van de vaginaalwand bij oudere vrouwen. Deze situatie is veelal goed te behandelen met hormonen.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid op irritatie van de clitoris, omdat zich onder de voorhuid van de clitoris afscheiding heeft opgehoopt, óf omdat het clitorisuiteinde door de partner te veel is geprikkeld. (Handboeken voor gehuwden geven in dit opzicht soms verkeerde adviezen).

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [Proces v. seks. different.] [Anatom. ontwikkeling] [De rol van hormonen] [Lichaam van de man] [Lichaam van de vrouw] [Mensel. voortplanting] [Enk. licham. problemen] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]