Literatuurlijst

Literatuurlijst


 

Algemeen

Belliveau F., en L. Richter Het baanbrekend werk van Masters en Johnson. Amsterdam, Paris, 1971.

Comfort, A. Speelse liefde: gids voor minnaars. Amsterdam, Elsevier, 1974.

Ford, C.S., en F.A. Beach, Vormen van seksueel gedrag. Utrecht, Spectrum, 1970. (Aula-seksuo- logie).

Nijs, P. De eenzame samenspelers. Amsterdam, Nederlandse boekhandel, 1976. (3 dln.)

Rubin, I. Sexueel leven na de zestig ... een realiteit. Amsterdam, Becht.

Sex in Nederland, Utrecht, Spectrum, 1969.

Simon, W., en J.H. Gagnon. Seksuele zijwegen. Utrecht, Spectrum, 1972. (Aula-seksuologie).

Ussel, J.M.W. van Afscheid van de seksualiteit. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1974.

Ussel, J.M.W. van. Geschiedenis van het seksuele probleem. Meppel, Boom, 1968.

Veenhoven, R. (red.) De liefde (ontleed). Rotterdam, Kooyker, 1978.

Anders

Doomen, J. Verkrachting: ervaringen, vooroordelen en achtergronden. Baar, In den Toren, 1976. (An- thos-boek).

Sandfort, T. Pedoseksuele kontakten en pedofiele relaties. Zeist, NISSO, 1979. (NISSO onderzoeksrapport nr. 26).

Zeldenrust, D., R.P.J. de Koning, W.J. Sengers e.a. Gewoon bizonder: beschouwingen over enige bi- zondere vormen van seksueel gedrag. Den Haag, Mouton, 1969.

Anticonceptie

Faberij de Jonge, J., J.R. Harmsen en L. Cyrus- Gooswit. Anticonceptie is moeilijker dan men denkt. Zeist, NISSO, 1976. (Anticonceptiegedrag in Nederland. NISSO-serie deel 1.)

Harmsen, J.R. Anticonceptiegedrag bij ‘onvoltooide’ gezinnen en ongehuwden. Zeist, NISSO,

1977.      (Anticonceptiegedrag in Nederland. NIS- SO-serie deel 3/4).

Harmsen, J.R. Anticonceptiegedrag bij voltooide gezinnen. Zeist, NISSO, 1977. (Anticonceptiegedrag in Nederland. NISSO-serie deel 2).

Je lichaam, je leven; het lijfboek voor vrouwen. Door het vrouwengezondheidscollectief uit Boston en bew. door A. Meulenbelt. Amsterdam, Bert Bakker, 1977.

Ketting, E. Van misdrijf tot hulpverlening; een analyse van de maatschappelijke betekenis van abortus in Nederland. Alphen a/d Rijn, Samsom,

1978.

Moors-Mommers, M.C.T. Geboortenregeling. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1978.

Thierry, M. Anticonceptie; met medewerking van G. Buyse en A.H. Haspels. Leiden, Stafleu.

Homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit

Bell, A.P., en M.S. Weinberg. Het Kinsey-rapport; over vrouwelijke en mannelijke homoseksualiteit. Amsterdam, Elsevier, 1979.

Bussink, B. Homoseksueel zijn; een sociologische beschouwing over de ontwikkeling van het homoseksuele zelfbeeld. Zeist, NISSO, 1979. (NISSO- rapport nr. 24).

Fenwick, R.D. Gezondheidsgids voor homosexue- len. Tiebosch Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1979.

Klein, F. De bisexuele keuze. Amsterdam, Wet. Uitg.,1979.

Masters, W.H., en V.E. Johnson, Homoseksualiteit. Amsterdam, Paris, 1980.

Sanders, G. Homoseksualiteit: een overzicht van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar homoseksualiteit in Amerika en West-Europa. Amersfoort, D.I.C., 1974.

Schofield, M. Sociologische aspecten van de homoseksualiteit. Utrecht, Spectrum, 1970.

Sengers, W.J. Gewoon hetzelfde?een visie op vragen rond homofilie. Hilversum, Paul Brand, 1961.

De Vaal, O.M. Man of Vrouw. Dilemma van de transseksuele mens. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1971.

Hulpverlening

Heslinga, K., A.N.C.M. Schellen en A. Verkuyl. Wij zijn niet van steen; seksuele problematiek van de gehandicapte mens. Leiden, Stafleu, 1972.

Levie, L.H. Sexiatrie. Leiden.

Masters, W.H., en V.E. Johnson. Sexuele stoornissen bij man en vrouw. Amsterdam, Paris, 1971.

Moors, J.P.C., e.a. (red.) Geboortenregeling in de praktijk. Amsterdam, NHG/Excerpta Medica,

1974.

Moors, J.P.C. en M. Moors-Mommers (red.) Helpen bij seksuele moeilijkheden; een boek voor hulpverleners. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1977.

Moors-Mommers, M., W. Bezemer en J. Moors.


 

Seks als je ziek bent. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1978.

Huwelijk en relatie

Buunk, B. Seksuele relaties buiten het huwelijk; een overzicht van recent komaritaal en extra-maritaal gedrag. Zeist, NISSO, 1979. (NISSO Literatuurrapport nr. 12).

Frenken, J. Afkeer van seksualiteit. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1974.

Kooy, G.A. Jongeren en seksualiteit: een sociologische analyse van een revolutionaire evolutie. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1971.

Kooy, G.A. Het modern-westers gezin; een inleidende gezinssociologische beschouwing; 3e gew. dr. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1977.

Kooy, G.A. Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland: ontwikkelingen en vooruitzichten. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1975.

Stolk, B. van en G. de Bruyn. Hulpverleners over echtscheiding. Zeist, NISSO (1979). (NISSO onderzoeksrapport nr. 25).

Straver, C.J., A.M. van der Heiden en W.C.J. Robert. Tweerelaties, anders dan het huwelijk. Al- phen a/d Rijn, Samsom, 1980.

Seksualiteit en sekse-rollen

Amsberg, A. Wat vinden vrouwen zelf van seks. Amsterdam, Bert Bakker, 1978.

Barbach, L.G. De totale vrouw. Amsterdam, Triton pers. (vertaling For your self).

Bloem, M. Overgang: een feministische visie op het gevaar voor etikettering. Amsterdam, Bert Bakker, 1978.

Bruyn, G. de Vrouw en sexualiteit; tien jaar na de sexuele revolutie. Zeist, NISSO, 1979. (NlSSO-li- teratuurrapport nr. 13).

Ejlersen, M. Orgasme bij de vrouw. Amsterdam, Bert Bakker/NVSH, 1970.

Fasteau, M.F. De mannenmolen. Utrecht, Bruna 1976.

Hite, S. Het Hite rapport; een studie over de seksualiteit van de vrouw. Amsterdam, Arbeiderspers, 1977.3e dr.

Oakley, A. Op gelijke voet; vermeende verschillen tussen man en vrouw. Bloemendaal, Nelissen,

1975.

Schwarzer, A. Het ‘kleine verschil’ en de grote gevolgen. Amsterdam, SARA, 1977.

Sherfey, M.J. De evolutie van de vrouwelijke seksualiteit. Utrecht, Bruna, 1972.

Winkel, C. De sexuele ontwikkeling van het kind; een literatuurstudie over de sexuele ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar in de westerse samenleving. Zeist, NISSO, 1972.

De vrouwenemancipatie

Beauvoir, S. de, Het tweede geslacht

Chodorow, N. The reproduction of mothering, psychoanalysis and the sociology of gender, University of California Press, 1978.

Couvee, D.H. en Anje H. Boswijk Vrouwen vooruit, de weg naar gelijke rechten, Den Haag, 1962.

Commissie der Europese Gemeenschappen Mannen en Vrouwen van Europa in 1978, Brussel,

Doomen, Jeanne Verkrachting; ervaringen, vooroordelen, achtergronden, Anthos, 3e druk, 1979.

Friedan,Betty The Feminine Mystique,2e druk, New York, 1974.

Haeberle, EJ. The Emancipation of Women, in: The Sexatlas pp 299-308, New York, 1978.

Komter, Aafke Macht in relaties tussen mannen en vrouwen, Nijmegen (intern rapport), 1979.

Kooy, G.A. Seksualiteit, huwelijk en gezin, Deventer, 1975.

Mechelen, R. van Uit eigen beweging, Brussel,

1979.

Meyer, J. Sociale atlas van de vrouw, ’s-Gravenhage, Sociaal-Cultureel Planbureau, 1977.

Meulenbelt, A. De ekonomie van de koesterende funktie, Te Elfder Ure 20,1975.

Oakley, A. The sociology of housework, New York, 1974.

Posthumus-van der Goot, W.H. Vanmoeder op dochter; Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld, Leiden, 1948.

Veld-Langeveld, H.M. in ’t Vrouw, beroep, maatschappij; analyse van een vertraagde emancipatie, Haarlem, 1977.

Weeda, CJ. (red.) Vrouw en Samenleving, Assen, 1981.

Lijst van Nederlandse tijdschriften

Gg; maandblad over relaties en seksualiteit. Redactiesecretariaat: Redactie GG, Duinweg 23 2585 JV DEN HAAG

Lover; Driemaandelijks literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging.

Redactiesecretariaat: Wederikdreef 21, NUE- NEN

Mannentaal; blad gewijd aan de bevrijding van de man.

Redaktieadres Mannentaal; p.a. Jan Hofstede, Naxosdreef 157, UTRECHT (abb. niet mogelijk).

Mensen van nu; Maandblad over jezelf en anderen. Redaktieadres: Mariaplaats 4, 3511 LH UTRECHT.

Opzij; Feministisch maandblad.

Redaktieadres: Postbus 15347, 1001 MH AMSTERDAM

Sek. Uitgave: Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC Frederiksplein 14,1017 XM AMSTERDAM

Sekstant; Maandblad van de NVSH.

Redaktiesecretariaat: Postbus 64, 2501 CB DEN HAAG

Seksuologische actualiteiten. Redactiesecretariaat en coördinatie: Mare Christiaens.

Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen, Minderbroederstraat 17, B - 3000 LEUVEN

Administratie-adres: Uitgeverij De Nederland- sche Boekhandel, Kapelsestraat 222, B - 2080 KAPELLEN

Tijdschrift voor relatie-problematiek. Uitgever: Gamma publikaties, Postbus 3604, BAEXEM

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]