Instanties, werk- en contactgroepen

Hulpverlenende instanties, werk- en contactgroepen


 

Algemeen

NVSH

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, Postbus 64,2501 CB Den Haag, tel. 070-469709.

-       verkoop voorbehoedmiddelen, boeken, hulpmiddelen

-       vorming en voorlichting

-       filmotheek

-       maandblad Sekstant

-       circa 60 afdelingen

-       diverse gespecialiseerde werkgroepen

-       documentatiecentrum/bibliotheek

-       telefonische inlichtingendienst, regionaal en landelijk (070-600010).

Katholiek bureau voor voorlichting en

begeleiding bij seksualiteit en relatievorming Wittevrouwensingel 55,3572 CB Utrecht, tel. 030-718713.

-       organiseren van studiedagen voor werkzamen in pastoraat

-       gespreksgroepen rond relatie en seksualiteit

-       doorverwijzen.

PSVG

Protestantse Stichting ter Bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming, Duinweg 23, 2585 JV Den Haag, tel. 070-512521.

Dr. J. Rutgers Stichting

Groothertoginnelaan 201,2517 ES Den Haag (Postbus 17430 - 2502 CK Den Haag), tel. 070-631750.

Centrale informatietelefoon: 070-454600. Bond voor Vrijheidsrechten

Postbus 10671,1001 ER Amsterdam, streeft naar steunverlening aan degenen, die worden getroffen door beknotting van hun vrijheidsrechten, m.n. aan vreemdelingen, werkende jeugd, scholieren, studenten, druggebruikers werkt via Release.

Bureau voorlichting gezondheidszorg buitenlanders

J.F. Kennedylaan 99,3981 GB Bunnik, tel. 03405-4844.

Cliëntenbond in de welzijnszorg

Postbus 82110,2508 EC Den Haag, tel. 070-455203.

vereniging van en voor (ex-)psychiatrische patiënten en (ex-)cliënten van de GGZ. Emancipatiekommissie

Bogaard Centre, 19e etage Sir Winston Churchilllaan 366-368,2285 SJ Rijswijk, tel.

070-949225.

Fed. van Bejaardenbeleid

Eisenhowerlaan 114,2517 KM Den Haag, tel. 070-544902.

Euthanasie

-       Informatiecentrum Vrijwillige Euthanasie Zuiderweg 42,8393 KT Vinkega (Fr.) tel. 05613-1549.

-        Stichting Vrijwillige Euthanasie

Postbus 1843,2508 CM Den Haag.

-        Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Van Eeghenstraat 86,1071 GK Amsterdam. FIOM

Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap Landelijk Bureau: Julianaplein 15-17,

5211 BA ’s-Hertogenbosch, tel. 073-128821. Centra voor opvang en begeleiding van alleenstaande a.s. moeders, alleenstaande ouders met kinderen, kinderen van alleenstaande ouders en alleenstaande ouders en kinderen, die zich in een (psycho-)sociale crisissituatie bevinden.

-        voorlichting, informatie

-        bibliotheek en documentatie

-        brochures, folders

-       gespreksgroepen

-        directe hulpverlening en belangenbehartiging.

Regionale bureaus te Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Bussum, Dordrecht, Eindhoven, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Zie ook FIOM-opvanghuizen onder VROUWEN.

Humanitas

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk J.W. Brouwerstraat 16,1071 LJ Amsterdam, tel. 020-739444.

-        algemeen maatschappelijk werk

-        gezinsverzorging

-        kinderbescherming (voogdij)

-        sociale hulpverlening

-             samenlevingsopbouw N.C.G.V.

Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid

Wilhelminapark 26,3581 NE Utrecht, tel. 030-517804.

-        publikaties

-        bibliotheek en documentatie

-        filmotheek

-       maandblad geestelijke volksgezondheid

-        Medisch opvoedkundige bureaus.

NISSO

Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek Dijnselburgerlaan 1,3701 BD Zeist, tel. 03404-51774.

-        wetenschappelijk onderzoek

-        publikaties

-       bibliotheek en documentatie.

N.R.M.W.

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Eisenhowerlaan 146,2517 KPDen Haag, tel. 070-512141.

-       documentatie en voorlichting over maatschappelijk werk, maatschappelijk opbouwwerk en grensgebieden en over instellingen die zich op dit terrein bewegen

-       bibliotheek.

NVAGG

Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Kon. Wilhelminalaan 7,3527 LA Utrecht, Postbus 3155,3502 GD Utrecht, tel. 030-946143.

-             bureaus voor levens- en gezinsvragen. Nationale Kruisvereniging

John F. Kennedylaan 99,3981 GB Bunnik, tel. 03405-4844.

Stichting buitenlandse werknemers tel. 010-331911.

Stichting International SocialService (I.S.S.) Afd. Nederland, Stationsweg 147,2515 BM Den Haag, tel. 070-883100.

-       particuliere internationale organisatie op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening.

Behulpzaam o.a. bij problemen van levens- en gezinsaard, zoals abortus, kinderbescherming, adoptie, etc.

Stichting De Ombudsman

Heuvellaan 33, Postbus 3000,1200 CZ Hilversum, tel. 035-17855. (Bereikbaar van

9.0-                      12.00 en van 14.00-17.00 uur.)

StichtingPandora

2e Constantijn Huygensstraat 77,1054 CS Amsterdam, tel. 020-127552.

-        beoogt te bevorderen dat vooroordelen jegens psychisch in moeilijkheden verkerende of verkeerd hebbende mensen worden voorkomen of opgeheven

-       de gevolgen van die vooroordelen structureel te bestrijden.

Vereniging tegen kindermishandeling

Van Speykstraat 36,2518 GD Den Haag, tel. 070-631923.

-       bescherming van weerloze kinderen tegen lichamelijke en psychische verwaarlozing en mishandeling

-       hulpverlening

-       voorlichting.

Vertrouwensartsen Kindermishandeling

-       Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Postbus 5180,1007 AD Amsterdam, tel. 020-713417.

-       Arnhem, Provincie Gelderland, Postbus 467,6800 AL Arnhem, tel. 085-210857.

-       Breda, Provincie Noord-Brabant, Postbus 2231,4800 CE Breda, tel. 076-146323.

-       ’s-Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, benoorden de lijn Delft-Gouda, met inbegrip van Delft, Postbus 17160,2502 CD ’s-Gravenhage, tel. 070-551224.

-       Groningen, Provincies Groningen en Drenthe, Postbus 145,9700 AC Groningen, tel. 050-232003.

-       Leeuwarden, Provincie Friesland, Postbus 840,8901 BP Leeuwarden, tel. 05100-33393.

-       Maastricht, Provincie Limburg, Postbus 46,6200 AA Maastricht, tel. 043-14772.

-       Rotterdam, Provincie Zuid-Holland bezuiden de lijn Delft-Gouda, met inbegrip van Gouda en de provincie Zeeland,

Postbus 2525,3000 CM Rotterdam, tel. 010-128110.

-       Utrecht, Provincie Utrecht, Postbus 14042,3583 JD Utrecht, tel. 030-516098.

-       Zwolle, Provincie Overijssel en Oostelijk Flevoland, Postbus 418,8000 AK Zwolle, tel. 05200-42010.

Werkverband integratie jeugdwelzijnswerk (‘WIJN’)

Van Vollenhovelaan 659,3527 JP Utrecht, tel. 030-944141

-       kinderbescherming, voogdij, internaten

-       bibliotheek en documentatie

-       regionale vestigingen in: Amsterdam, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Zutphen.

BELGIË

C.G.S.O.

(Centra Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding)

Troonstraat 51, Brussel-1050 (België), tel. 02-5135161.

-       Bureaus te Antwerpen, Brugge, Brussel, Diest, Gent, Hasselt, Kortrijk en Oostende.

-       Werkgroep Pedofilie, Consciëncestraat 46, Antwerpen, Tiensestraat 41, B 3000 Leuven.

V.V.S.H.

Vlaamse vereniging voor seksuele hervorming

Arthur Goemaerelei 4-2000, Antwerpen, tel. 37.67.86

vormings- en doe-activiteiten.

Abortus

Procedure:

a.      De vrouw bezoekt haar huisarts, vraagt om een zwangerschapstest en wanneer deze positief is, vraagt zij de arts haar door te verwijzen voor een abortus. De arts moet schriftelijk verklaren de nazorg op zich te nemen. Weigert de huisarts, dan kan de vrouw een andere arts inschakelen, b.v. van het dichtstbijzijnde consultatiebureau van de Dr.J. Rutgers Stichting (voor tel.nrs. zie blz.373).

b.      Direct één der onderstaande klinieken bellen voor een afspraak. Men valt dan meestal niet in een vergoedingsregeling van een ziekteverzekering. Kosten schommelen rond ƒ 300,-რ350,- tot maximaal 12 weken. Daarna wenden tot Leiden, poliklinisch t/m 17 weken of tot Heemstede tot 18 weken.

Klinieken:

Stimezo, Emmastraat 27,1814 DL Alkmaar (ook consultatie en gesprekken)

MR’70, Bachplein 12,1077 GJ Amsterdam (ook overtijdbehandeling) Oosterparkkliniek, Oosterpark 60,1092 AR Amsterdam

Stimezo (Mildredhuis), Zijpendaalseweg 101,6814 CH Arnhem

Stimezo, Pr. Hendrikstraat 57,5611 HJ Eindhoven

Stichting Direkte Hulpverlening NVSH, Van Beverningkstraat 134,2582 VL Den Haag (ook overtijdbehandeling)

Stimezo, Molenstraat 17,4503 BA Groede Stimezo, Radesingel 11,9711 ED Groningen

Stimezo (Beahuis/Bloemenhove),

Herenweg 215,2106 MJ Heemstede Stichting Medisch Centrum voor Geboortenregeling (Stimezo), Kort Rapenburg 1-3,2311 GC Leiden Bourgognekliniek, Meerssenerweg 166,

6222 AK Maastricht

Dr. W.F. Stormkliniek, Ebenhaezerstraat

22c, 3083 RN Rotterdam

Stimezo (Vrelinghuis), Biltstraat 423,

3572 AV Utrecht

Stichting Direkte Hulpverlening NVSH, Oosterlaan 14,8011 GC Zwolle (ook overtijdbehandeling)

Organisaties

FIOM:

-        Centra voor opvang en begeleiding rond abortusproblemen, vooral bij minderjarigen.

-        Noodzakelijk eerst contact met FIOM als meisje onder de 18 jaar is en er geen toestemming van één van de ouders is. Stimezo Nederland. Vereniging voor medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking in Nederland, Koningsplein 38a, 2518 JH - Postbus 63565, 2502 JN Den Haag, tel. 070-455702.

Wij Vrouwen Eisen,

Postbus 1147,2302 BC Leiden, tel.

071-140465.

Advies/Algemeen/ Jongeren

Bureaus voor levens- en gezinsvragen

Voor adressen:

NVAGG, Kon. Wilhelminalaan 7,3527 LA Utrecht, tel. 030-946143.

Drugs:

-        Amsterdam: Bureau voor verslavingsziekten: 020-237865 Jelinekkliniek: acute hulp, ook in het weekend: 020-220261

-        Den Haag: Bureau voor verslavingsziekten: 070-647925 Emiliehoeve, ook hulp in het weekend: 070-254125

-        Rotterdam: Bureau voor verslavingsziekten: 010-761688 Kliniek, ook hulp in het weekend: 010-775422.

FIOM: Centra opvang alleenstaande moeders en a.s. moeders, kinderen, moeders met kinderen.

Mr. A. de Graaf Stichting

Westermarkt 2 II, 1016 DK Amsterdam, tel. 020-247149.

-        onderzoek, voorlichting, documentatie, advisering en stimulering inzake hulpverlening t.b.v. prostituées.

Jongeren Advies Centra (JAC) en/of Adviesbureaus voor jongeren te Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Capelle

a.           d. IJssel, Cuyk, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Gemert, Grave, ’s-Gravenhage, Groningen, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Katwijk Z.H., Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Terneuzen, Tiel, Tilburg, Utrecht, Venray, Vlaardingen, Wageningen, Winschoten, Zoetermeer, Zutphen en

Zwolle.

M.A.I.C.

(Landelijke vereniging van maatschappelijke Advies- en Informatie-Centra)

Begijnhof 34,1012 WV Amsterdam, tel. 020-248906/248907/248908.

Bureaus in: Almkerk, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Enschede, Giessen - Jagerspad 30, Gorinchem, Den Haag, Haarlem, Oss, Papendrecht, Rotterdam, Utrecht, Veldhoven, Wageningen, Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg en Zeist. Redactie Voel-Horen

Herman Sturm, Kouwenoord 771,1104 KA Amsterdam, tel. 020-998366.

Hans Wensveen, Flevostraat 205,1442 PX Purmerend, tel. 02990-32587.

-       brailleblad seksualiteit: Voel-Horen

-       telefonische hulpdienst voor blinden

-             organiseren van ontmoetingsdagen. Release hulp aan/bij buitenlanders,

minderjarigen, drugs, geboortenbeperking (abortus), huisvesting, werkbemiddeling, dienstweigering, juridische en medische zaken. Vestigingen in Alkmaar, Delft, Gouda, Haarlem, Den Haag, Den Helder, Schagen en Utrecht.

Stichting Correlatie

Maliebaan 113,3581 CJ Utrecht, tel. 030-331335.

-       hulpdienst op algemene grondslag voor problemen op het sociale en psychische vlak

-       trachten de aanvragers in contact te brengen met de juiste persoon en instantie

-       radio-uitzendingen.

Stichting H.O.Z.

(Stichting Huwelijk/relaties Ouderschap Zwangerschap)

Nieuwe Gracht 23,3512 LC Utrecht, tel. 030-313707 en 030-313257.

-       cursussen gespreksleiders (voor leden van de H.O.Z. aangesloten organisaties)

-       bemiddeling bij aanvragen voor gespreksleiders

-       voorlichting.

Stichting voor Psycho-Sociaal welzijn (Stichting P.S.)

Nieuwe Keizersgracht 14,1018 DR Amsterdam, tel. 020-240400.

-       ontmoetingsplaats voor iedereen met psycho-sociale moeilijkheden, speciaal voor die waarvoor geen voorzieningen zijn

-       werkzaam op het gebied van ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Open: Werkdagen: 14.00-22.00 uur; weekend: 14.00-17.00 uur.

BELGIË

Jongeren informatie- en/of actiecentra te Aalst, Antwerpen, Borgerhout, Brugge, Brussel, Genk, Gent (info jeugd nat.), Hasselt, Heist-op-Den-Berg, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen,Oostende, Oudenaarde, St. Niklaas en Turnhout.

Afstand doen en adoptie

FIOM

Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap.

-       Landelijk bureau: Julianaplein 15-17,

5211 BA ’s-Hertogenbosch, tel. 073-128821.

-       afstand doen ter adoptie.

Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen

Secr. N. Hakstege-Kroon, Rietgansstraat 79,3853 AJ Ermelo, tel. 03417-51318.

-       behartiging van belangen van

pleegkinderen en pleegouders in de ruimste zin van het woord.

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

B.O.M.

vrouwengroep Bewust Ongehuwde Moeders.

Inl.: Laurien Teepe, Rozengracht 101,

1016 LV Amsterdam.

Inl.: Den Haag: 070-470120.

Inl.: Leiden: 071-762619.

Centrale Raad voor de Gezinsverzorging Ramstraat 27,3581 HD Utrecht, tel. 030-517844.

-            gezinshulp en maatschappelijk werk. Crisisgroep weduwnaars

Postbus 32554,2503 AG Den Haag, tel. 070-668111.

-       materiële welzijnsbevordering.

-       telefonische inlichtingendienst maandag t/m donderdag van 19.00-22.00 uur, zelfde nummer.

-       advies en hulp.

Federatie belangengroepen van alleenstaanden Secr.: P. Brugmanstraat45,6522 EH Nijmegen, tel. 080-230998.

FIOM

Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap.

-       Landelijk bureau: Julianaplein 15-17,

5211 BA ’s-Hertogenbosch, tel. 073-128821.

-       hulpverlening aan (ook tijdelijk) alleenstaande ouders met kinderen.

-       voorlichting en informatie.

M.A.I.C.

Verwijzingen naar groepen en mogelijkheden om uit eventueel isolement te komen.

Nederlandse Vereniging voor Alleenstaanden

(N.V.A.)

Secr.: Sneeuwbalstraat 34,2565 WB Den Haag, tel. 070-606592.

-       sociëteit: Duinlaan 200, Den Haag: Geopend: dinsdag t/m donderdag van

20.0-                      24.00                uur, vrijdag en zaterdag van

20.0-                      01.00                uur, zon- en feestdagen van

14.0-                      24.00                uur.

Nederlandse Vrijgezellenbond

Groothertoginnelaan 69,2517 ED Den Haag, tel. 070-451149 (di.,wo. en do. van 9.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur).

-       verlaging van belastingen, premie pensioenfondsen en diverse volksverzekeringen.

-       woonruimte.

-       plaatselijke activiteit en (ook gezelligheid).

-       ziekendienst.

-       Afdelingen in: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Eindhoven, Friesland, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Hengelo, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Stichting Infom

Secr.: Postbus 364,5700 AJ Helmond.

-             maandblad voor alleenstaande ouders. Stichting Leefklimaat

Roeterstraat 34-38,1018 WE Amsterdam.

-       hulpverlening aan alleenstaanden en alleenstaande ouders en kinderen.

Stichting Losvast

Postbus 5021, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

-       hulpverlening aan mensen, die door het alleen-zijn onlust en ongemak ondervinden.

-       de stichting wil het alleen-zijn als gegeven op zich accepteren; van daaruit wil men kijken hoe aan dat alleen-zijn zin gegeven kan worden, hoe men contacten kan leggen

en hoe men met die contacten kan omgaan. Stichting welzijnsbevordering weduwen en weduwnaars

Postbus 6090,9702 HB Groningen, tel. 05907-2633.

-        belangenbehartiging.

-       gezinsverzorging.

Werkgroepen alleenstaanden NVSH

Informeer bij plaatselijke NVSH-afdeling of op het Verenigingskantoor: 070-469709.

Consultatiebureaus

NVSH

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming,

Postbus 64,2501 CB Den Haag, tel. 070-469709.

-        verkoop voorbehoedmiddelen, boeken, hulpmiddelen.

-        vorming en voorlichting.

-        filmotheek.

-        maandblad Sekstant.

-        circa 60 afdelingen.

-        diverse gespecialiseerde werkgroepen.

-        documentatiecentrum/bibliotheek.

-        telefonische inlichtingendienst, regionaal en landelijk (070-600010).

Stichting Direkte Hulpverlening NVSH Van Beverningkstraat 134,2582 VL Den Haag, tel. 070-512341.

Oosterlaan 14, 8011 GC Zwolle, tel. 05200-17000.

-        abortus, overtijdbehandeling.

-        sterilisatie van de man en van de vrouw.

-        anticonceptie-spreekuren + verstrekken ervan.

-       uitstrijkje.

-        borstonderzoek.

-       geslachtsziekte-onderzoek.

Alleen Zwolle:

-        pessarium + plaatsen.

-        K.I.D.

PSVG

Protestantse Stichting ter Bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming,

Duinweg 23,2585 JV Den Haag, tel. 070-512521.

-        Consultatiebureaus voor geboortenregeling en seksualiteitsvragen in Alphen a/d Rijn, Goes,Gouda, Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zutphen.

M.R. ’70

Bachplein 12,1077 GJ Amsterdam, tel. 020-738384 en 020-798534.

-        Consultatiebureau voor geboortenregeling, seksualiteitsvragen en abortus.

Dr. J. Rutgers Stichting

Groothertoginnelaan 201,2517 ES Den Haag (Postbus 17430,2502 CK Den Haag), tel. 070-631750. Centrale informatietelefoon 070-454600.

Consultatiebureaus voor geboortenregeling en seksualiteitsvragen in de volgende plaatsen (vooraf telefonisch een afspraak maken):

-        Alkmaar, tel. 072-112951 (spreekuur seksproblematiek)

-Almelo, tel. 05490-15837

-        Amersfoort, tel. 033-18931

-        Amsterdam, tel. 020-166222 (voor alle bureaus: Overtoom, Oost, Nieuwendam en Amstelveen psycho-sociaal team aanwezig)

-        Apeldoorn, tel. 055-218711

-        Arnhem, tel. 085-422593 (psycho-sociaal team aanwezig)

-        Bergen op Zoom, tel. 01640-40424

-        Beverwijk, tel. 02510-29131 di.en do. van

19.0tot 21.00 uur.

-        Breda, tel. 076-145066 -Delft, tel. 015-123925

-        Deventer, tel. 05700-23415

-        Dordrecht, tel. 078-173986

-        Drachten, tel. 05120-13693

-        Eindhoven, tel. 040-445976 (psycho-sociaal team aanwezig)

-Emmen, tel. 05910-13575 -Enschede, tel. 053-318151

-        Gorinchem, tel. 01830-22050 -Gouda, tel. 01820-17529

-        ’s-Gravenhage, tel. 070-630963/4 (voor bureaus Mariahoeve, Statenkwartier en Zoetermeer)

tel. 070-673268 (voor bureau Berenrade psycho-sociaal team aanwezig)

-        Groningen, tel. 050-124203 (psycho-sociaal team aanwezig)

-Haarlem, tel. 023-257360

-        Heerenveen, tel. 05130-24477

-        Heerlen, tel. 04494-42944

-        ’s-Hertogenbosch, tel. 073-144991

-        Hilversum, tel. 035-12466

-        Leeuwarden, tel. 05100-24231

-        Leiden, tel.071-126802

-        Maastricht, tel. 043-12983

-        Nijmegen, tel. 080-774116

-        Purmerend, tel. 02990-24777

-        Rotterdam, tel. 010-773244 (voor bureau Heemraadssingel)

tel. 010-190919 (voor bureau Randweg (Rotterdam-Z psycho-sociaal team aanwezig)

-Sneek, tel. 05150-16461 -Tilburg,tel. 013-345101

-        Utrecht, tel. 030-312812 (psycho-sociaal team aanwezig)

-        Vlaardingen, tel. 010-347450

-        Wageningen, tel. 08373-4075

-       Zaandam, tel. 075-165076

-        Zoetermeer, zie ’s-Gravenhage -Zwolletel. 05200-36261

Jhr.Mr. J.A. Schorerstichting

Nieuwendijk 17,1012 LZ Amsterdam, tel. 020-246318.

-        consultatiebureau (psycho-sociale problemen rond homoseksualiteit).

Crisis- en opvangcentra

Amsterdam

Het Amsterdams Krisiscentrum

van het Wilhelmina Gasthuis le Helmerstraat 88, tel. 020-5783008.

24 uur per dag geopend voor iedereen. Krisiscentrum Princenhof Oudezijds Voorburgwal 165, tel. 020-245226. Een open opvangcentrum voor jongeren tot 30 jaar, voornamelijk drugverslaafden.

Lucifer

Lauriergracht 116, tel. 020-253652.

24 uur per dag geopend voor alle jongeren met psychische problemen (geen alcohol- en drugverslaafden).

Arnhem

Krisiscentrum (KIS)

Sonsbeeksingel 151a, tel. 085-455167.

24 uur per dag geopend voor iedereen; in zeer beperkte mate voor opvang van alcohol- en drugverslaafden.

Bergen op Zoom

Krisis- en detoxifikatiecentrum

Hofstraat 19, tel. 01640-41726.

Voor iedereen, ook voor alcohol- en drugverslaafden. 24 uur per dag geopend.

’s-Gravenhage

Krisiscentrum

Tasmanstraat 188b, tel.

070-455259/469752.

24 uur per dag geopend voor iedereen; ook voor alcohol- en drugverslaafden.

Groningen

Krisiscentrum

van het stads- en academisch ziekenhuis, Oostersingel 59, tel. 050- 612042.

24 uur per dag geopend voor iedereen.

Haarlem

Krisiscentrum Zuid-Kennemerland

Schotersingel 2, tel. 023-256198.

24 uur per dag geopend. Voor iedereen, behalve alcohol- en drugverslaafden.

Helmond

Stichting doorgangshuis Helmond

Beugelsplein 5a, tel. 04920-24834.

Voor jongeren van 15-30 jaar. 24 uur geopend.

Hilversum

Krisis Interventie Sentrum (KIS)

Groest 104, tel. 035-17641.

Voor iedereen. Geopend: 24 uur per dag.

Hoorn

Stichting Opvangcentrum Hoorn

Contactpersoon: Mevr. Ploeg, tel. 02290-14748.

Bestemd voor iedereen in nood. Men beschikt over 2 panden, maar wil de adressen en telefoonnummers liever niet bekend maken.

Leeuwarden

Krisis- en Informatiesentrum (KRIS)

Schoolstraat 13, tel. 05100-23273.

Opvang voor iedereen; ook alcohol- en drugverslaafden.

Geopend van 13.00-22.00 uur.

Maastricht

Krisis-Opvangcentrum

Kapoenstraat 4, tel. 043-54612.

Opvang voor iedereen; ook alcohol- en drugverslaafden.

24 uur per dag geopend.

Oud-Beijerland

Opvangcentrum

Molendijk 14, tel. 01860-5365. Klein tehuis, max.3 personen.

Roosendaal

Krisisinterventiecentrum

Kortedijkstraat 70, tel 01650-34893.

24 uur per dag geopend voor iedereen tussen de 16 en 23 jaar.

Rotterdam

Krisiscentrum

Mathenesserlaan 270, tel. 010-763944.

24 uur per dag geopend. Niet gericht op jongeren.

Tilburg

Krisisopvangcentrum (K.O.S.T.)

Korvelplein 175, tel. 013-421073.

Opvang voor mensen van 15-36 jaar. 24 uur per dag geopend.

Utrecht

Krisiscentrum

Lange Nieuwstraat 119, tel. 030-334134.

24 uur per dag geopend voor iedereen, behalve alcohol- en drugverslaafden.

Erfelijkheid en belangenorganisaties erfelijke ziekten

Instituten voor erfelijkheidsonderzoek

-        Antropogenetisch Instituut Faculteit Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam,

Van der Boechorststraat 7,1007 MC Amsterdam, tel. 020-5482764.

-        Antropogenetisch Instituut

Ant. Deusinghlaan 4,9713 AW Groningen, tel. 050-116120.

-        Werkgroep Erfelijkheidsadviezen

St. Radboud Ziekenhuis, Geert Grooteplein Zuid 20,6525 GA Nijmegen, tel. 080-513946.

-        Klinisch Genetisch Centrum Utrecht

A.     B.C.-straat 18C, 3512 PX Utrecht, tel. 030-335133 of 030-315108.

-        Afdeling Klinische Genetica,

Erasmus Universiteit, Postbus 1738,

3000 DR Rotterdam, tel. 010-634410.

-        Instituut voor Menselijke Erfelijkheidsleer, Universiteit van Amsterdam, Sarphatistraat 217,1018 BX Amsterdam, tel. 020-522911.

-        Afdeling van Menselijke Erfelijkheidsleer, Sylvius Laboratoria Universiteit van Leiden, Wassenaarseweg 72,2333 AL Leiden, tel. 071-14833.

-        Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, Afdeling Ophtalmogenetica, Postbus 6411, 1005 EK Amsterdam, tel. 020-578624.

Lijst van ouder- en patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren ziekten

-        Nederlandse Vereniging voor Autisme,Landelijk Bureau, Brinklaan 42,1404 EX Bussum, tel. 02159-31557.

-        Nederlandse Coeliakie Vereniging, Avogadrostraat 4,1098 SP Amsterdam, tel. 020-925528.

-        Nederlandse Cystic FibrosisStichting, P.O.B. 30,3830 AA Leusden, tel. 033-44881 (b.g.g. 41814).

-        Federatie van organisaties van ouders van Dove Kinderen,

Jasmijnstraat 67,2982 CL Ridderkerk, tel. 01804-16126.

-        Federatie van Ouderverenigingen van Geestelijk Gehandicapten,

Dillenburgstraat 33,3583 VD Utrecht, tel. 030-512341.

-        Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten,

’t Wed 2,4132 CC Vianen, tel. 03473-1027.

-        Vereniging vanHuntington,

Pa Verkuyllaan 30,1171 EE Badhoevedorp, tel 02968-2921.

-        Belangen Vereniging voor Kleine Mensen, Minister Donkerstraat 5,3119 RE Schiedam, tel. 010-700539.

-        BOSK-Bond van Motorisch Gehandicapten,

Anna Paulownastraat 52,2518 BG Den Haag, tel. 070-462900.

-        FOSS-Federatie van Ouders van Slechthorende en Spraakgestoorde kinderen, Hazebroeklaan 12,3723 DK Bilthoven, tel. 030-784768.

-        Vereniging Spierdystrofie Nederland, Rutgers van Rozenburglaan 4,3744 MC Baarn, tel. 02154-18400.

-        Landelijke Vereniging van Ouders van Visueel Gehandicapten,

Waterhoenlaan 4,3722 TC Bilthoven, tel.

030-781413.

Geslachtsziekten

Onderstaand de behandeladressen waar men óf gratis öf zonder verwijskaart heen kan en daarna een aantal adressen van begeleidende instellingen. Telefonische informatie over geslachtsziekten: 020-232252 (alleen voor Amsterdam), Rotterdam: 010-333477; NVSH: 070-600010.

Behandeladressen:

-1011 HW Amsterdam

Polikliniek voor geslachtsziekten, Groenburgwal 44, tel. 020-223777, tst. 16 of 18

Dagelijks van 8.00-11.00 uur.

(Zonder verwijskaart, gratis.)

-1052 KC Amsterdam Polikliniek voor geslachtsziekten,

Van Oldenbarneveltstraat 42, tel.

020-842101, tst. 23 Dagelijks 13.00-15.00 uur.

(Zonder verwijskaart, gratis.)

Polikliniek voor Huidziekten van Binnengasthuis,

Grimburgwal 10, tel. 020-5254729 Dagelijks van 14.00-16.30 uur.

-4811 VP Breda G.G. en G.D.,

Leuvenaarstraat 93, tel. 076-225666 (Zonder verwijskaart, volgens afspraak, gratis.)

Dagelijks van 9.00-11.00 uur, alleen onderzoek.

-       9713 EZ Groningen

Academisch Ziekenhuis, Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten,

Oostersingel 59, tel. 050-619111 tst. 2867 Maandags t/m vrijdags van 9.00-16.00 uur. Verwijskaart.

-       2545 CH Den Haag

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Dermatologie,

Ley weg 275, tel. 070-298000 tst. 2790 Maandag t/m vrijdag van 11.00-11.30 uur. (Zonder verwijskaart, gratis, zonder afspraak.)

-2512 HG Den Haag

Westeinde Ziekenhuis,

Westeinde 132, tel. 070-889393 tst. 2434 Spreekuur volgens afspraak.

-       6524 MJ Nijmegen Radboudziekenhuis, polikliniek voor huidziekten,

Javastraat 104, tel. 080-513280 Maandag t/m vrijdag van 8.00-10.30 uur.

-       3015 GD Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, polikliniek voor huidziekten,

Dr. Molenwaterplein 40, tel. 010-633744 Maandag t/m vrijdag van 8.00-11.30 uur en van 13.30-15.00 uur. (Behalve woensdagmiddag.)

(Zonder verwijskaart, gratis, volgens afspraak.)

-       Havenziekenhuis, Haringvliet 2, tel. 010-112800

Dagelijks van 11.00-12.00 uur. (Gratis.)

Alleen voor zeelieden hele weekend.

-5038 KE Tilburg G.G. en G.D.,

Ringbaan-West227, tel. 013-631515 Alleen onderzoek.

-3511 GV Utrecht

Academisch Ziekenhuis, polikliniek voor huidziekten,

Catharijnesingel 101, tel. 030-372833 Heren: ma./vr. van 8.15-10.00 uur.

Dames: di./vr. van 14.00-15.00 uur.

(Zonder afspraak, eventueel zonder verwijskaart, mogelijk gratis.)

Begeleidingsadressen:

U kunt ook een afspraak maken met een verpleegkundige van de (provinciale) kruisverenigingen, die speciaal op het gebied van de geslachtsziektenbestrijding werkt. Zij houdt gesprekken met u, geeft informatie over de gang van zaken rond verwijzing, onderzoek en behandeling en is

-        indien u dat wenst - behulpzaam bij het waarschuwen van uw contact(en).

Via de verpleegkundige is anoniem een kosteloze behandeling mogelijk bij een vrij gevestigde huidarts.

Provincie Groningen/Friesland/Drenthe

-        9713 CA Groningen Gorechtkade 8, tel. 050-139744, tst. 49

-        Provincie Overijssel -Zwolle, tel. 05200-30611

-        D.G.D. Midden-Twente Gebouw Anninks-Es

Kievitstraat 15,7557 AP Hengelo, tel. 074-432425, tst. 23

Dagelijks van 9.00-10.00 uur; do. van

16.0-                      17.00 uur.

-        Provincie Gelderland -6824 HW Arnhem

Van der Duyn van Maasdamlaan 1, tel. 085-613345

-        Provincie Utrecht

-        3512 KB Utrecht

Herenstraat 35, tel. 030-313546, tst. 39

-        Provincie Noord-Holland -1071 DB Amsterdam Groenburgwal 44, tel 020-223777 -1052 KC Amsterdam

Van Oldenbarneveltstraat 42, tel. 020-842101, tst. 23

-        1814 DP Alkmaar

G.G. en G.D., afd. Infectieziekten Emmastraat 109-111, tel. 072-119676 Ma., wo.en vr. van 9.00-10.00 uur.

-1404 GV Bussum

DGD, Brinklaan 138, tel. 02159-14343, tst. 238

-        2013 DH Haarlem G.G.enG.D.

Zijl weg 2, tel. 023-319026, tst. 147 Ma. t/m vr. van 8.00-12.00 uur

-        1217 KN Hilversum Koninginneweg 5 (G.G. enG.D.), tel. 035-40551, tst. 121

-        Provincie Zuid-Holland -2512 EX Den Haag Prinsegracht71,tel. 070-989040 Ma. t/m vr. van 9.00-12.30 uur.

-        3015 GD Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt

Dr. Molenwaterplein 40, tel. 010-633744

-        Provincie Zeeland

-        4461 PN Goes

Beatrixlaan 24, tel. 01100-15892, tst. 35 Ma., wo.en vr. van 9.00-10.00 uur

-        Provincie Noord-Brabant

-       4611 NS Bergen op Zoom

Grote Markt 14 (G.G.D.), tel. 01640-34150 Ma. t/m vr. van 16.00-17.30 uur.

-        Breda, G.G.D., tel. 076-225666 Ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur -5611 LZ Eindhoven

G.G. en G.D., Tesselschadelaan 2, tel.

040-116060

Volgens afspraak.

-5664 APGeldrop

D.                     G.D., Stationsstraat 33, tel. 040-865757 Volgens afspraak.

-5701 NT Helmond

G.G.D., Zuid Koninginnewal 4-6, tel.

04920-38888, tst. 127

Ma. t/m vr. van 8.30-9.00 uur

-5231 BS’s-Hertogenbosch

St. Teunislaan 11 (GGD), tel. 073-414141

Ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur.

-5341 GMOss

GGD, Raadhuislaan 4, tel. 04120-34245 Ma. t/m wo. van 14.00-15.00 uur en vr. van

9.0-                       10.00 uur.

-4701 GK Roosendaal

GGD, Burgerhoutstraat 119, tel.

01650-41900

Ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur en volgens afspraak.

-        5037 PC Tilburg

Ringbaan-West 227, tel. 013-631515, tst. 120 Ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur.

-        5552 JB Valkenswaard

DGD, Valkeniersstraat Oost 45, tel. 04902-15151

Spreekuur volgens afspraak.

-        Veghel

DGD, volgens afspraak tel. 04130-67915

-        Provincie Limburg -6131 KG Sittard

Parklaan 14, tel. 04490-16161, tst. 29 Ma. t/m vr. van 9.30-12.00 uur.

-        Nederlandse Stichting tot Bestrijding der Geslachtsziekten

John. F. Kennedylaan 99,3981 GB Bunnik, tel. 03405-4844.

Homoseksualiteit

Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit (COC),

Rozenstraat 8,1016 NX Amsterdam, tel. 020-234596/231192.

-        lidmaatschap/donateurschap voor homo en hetero

-        voorlichting

-        introductieweekends

-        verwijzing bij individuele problemen

-        relatiebureau - ook voor niet-leden

-        publikaties

-        afdelingen, sociëteiten in diverse plaatsen

-        hulptelefoon afd. Rotterdam: tel.

010-117213 (di., do., vr. van 19.30-22.00 uur)

-       hulptelefoon afd. Kennemerland: tel. 023-325453 (za. van 20.00 tot 24.00 uur)

-        hulptelefoon afd. Den Haag: tel. 070-897070 (ma. t/m vr. van 14.00-16.00 uur en van 20.30-22.30 uur; za. en zo. van 21.00 tot 24.00 uur).

Werkgroepen biseksualiteit:

-        1814 DL Alkmaar (NVSH), Emmastraat 27, tel. 072-123210.

-        1015 AS Amsterdam (NVSH), Blauwburgwal 7-9, tel. 020-239359.

-2515 BR Den Haag (COC), Stationsweg 112-114, tel. 070-882482.

-        3016 AB Rotterdam (NVSH), Kon. Emmaplein 1, tel. 010- 361406.

Centraal

telefoonnummer in Nederland voor inlichtingen over homoseksualiteit, verbonden aan ‘Open Deur’,

Heiligeweg 37,1012 XN Amsterdam, tel. 020-235554 (dagelijks; in noodgevallen ook ’s nachts).

GACH

Gelders Adviescentrum voor homoseksualiteit

Postbus 400,6500 AK Nijmegen, tel. 080- 233717.

Jongeren-actiegroepen

homoseksualiteit en studentenwerkgroepen homoseksualiteit.

-        DWH, Postbus 91,2600 AB Delft

-        NJ WH, Postbus 406,6500 AK Nijmegen

-       TJAH, Postbus 1063, 5004 B B Tilburg

-        HIG, Postbus 3680,2501 ER Den Haag

-        PANN, Postbus 14040,3508 SB Utrecht

Jongerensociëteiten

-       2515 BR Den Haag, ‘Feniks’, Stationsweg 112

(geopend elke vrijdagavond van 21.00-01.00 uur, tel. 070-882482)

-       3031 PW Rotterdam, ‘Apollo’,Vondelweg 20 3000 BL Rotterdam Postbus 1490 (geopend iedere vrijdagavond van

20.0-                   0.30 uur, tel. 010-112118)

K.K.H.H.

Koördinatiegroep Konsult en Hulpverlening Homoseksualiteit)

Den Haag, tel. 070-897070.

-       hulptelefoon

-       voorlichting.

Kontaktgroepen voor Homofielen:

070-668686.

-       kontakt- en praatgroepen door het hele land.

Werkgroepen: Ontmoeting ouders van homofiele kinderen.

-4801 BD Breda, Postbus 1175, tel.

076-138108.

Den Haag, tel. 070-881328.

-       9700 AC Groningen, Postbus 144, (Telefoondienst ‘Ouders bellen ouders’ 050-346888 en 050-260173)

-       7550 AR Hengelo, Postbus 686

-       8901 BM Leeuwarden, Postbus 708, tel. 05662-1481.

6501 BL Nijmegen, Postbus 1472, tel. 080-221013. (Telefoondienst ‘Ouders bellen ouders’ 08340-32181)

-       3000 AT Rotterdam, Postbus 768 Utrecht, tel. 030-790495

-            6000 AD Weert, Postbus 176 Groep 7152

Secr. Postbus 2604,3000 CP Rotterdam.

-       alleen homofiele en biseksuele vrouwen

-       gespreksgroepen

-       landelijke bijeenkomsten

-       opvang en actie.

Stichting Mannentrouw

Kruisstraat 8,5801 AM Venray.

O.a. uitgave: Flikkeragenda.

Werkgroep voor huwelijk en homofilie ‘Orpheus’

Postbus 14121,3508 SE Utrecht.

Tel. inlichtingen Rotterdam: 010-202459.

-       gespreksgroepen in diverse steden

-       mogelijkheden voor gesprekken voor mensen die individueel contact zouden willen hebben met gehuwde homofielen en/of hun partners.

Vereniging Roze Driehoek

Postbus 7665,5601 JR Eindhoven

-       actiegroep ter bevrijding van homoseksualiteit.

Roze Rimpel

Rozenstraat 8,1016 NX Amsterdam.

-       verbetering positie bejaarde homoseksuele vrouwen en mannen.

Jhr.Mr. J.A. Schorerstichting

Nieuwendijk 17,1012 LZ Amsterdam, tel. 020-246318.

-       consultatiebureau (psycho-sociale problemen).

Stichting Vrije Relatierechten

Amstel 220,1017 AJ Amsterdam, tel. 020- 267858.

BELGIË

G.O.C. (Gespreks- en Onthaal-Centrum) Dambruggestraat 204,2000 Antwerpen, tel.

031-331071.

-       consultatiebureau

-       afspraken schriftelijk maken.

Aktiegroep Homofiele Jongeren

Jeugdcentrum De Waag VZW

Paardenmarkt 103a, Antwerpen, tel. 031 -328446.

Huwelijk/echtscheiding/ alternatieve leefvormen

B.O.M.-vrouwengroep

(Bewust Ongehuwde Moeders)

-       Laurien Teepe, Rozengracht 101,1016 LV Amsterdam

-Den Haag: 070-470120 -Leriden: 071-762619.

Landelijk Overleg Bijzondere Huisvesting

(L.O.B.H.) en de Landelijke Federatie Bijzondere Huisvesting (L.F.B.H.)

J.W. Brouwersplein 9,1071 LL Amsterdam, tel. 020-760905 en 020-765361.

-       overkoepelend orgaan van individuen en instellingen die zich bezighouden met de niet-gezinshuishouding

-       adviseert leden van stuurgroepen voor huisvesting alleenstaanden en voor 2-persoonshuishoudens

-       informatiefolder.

COC-relatieburo

Rozenstraat 8,1016 NX Amsterdam, tel. 020-234596.

-       niet commercieel; betrouwbaar

-       voor lesbische/homoseksuele relaties voor kortere of langere duur

-       inschrijving ƒ 85,- per jaar (voor niet-leden ƒ 115,-).

Landelijke Vereniging Centraal Wonen, Wandelmeent 54,1218 CR Hilversum.

-       alternatief wonen

-       vernieuwing woon- en leefklimaat

-       projectgroepen.

FIOM

Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap,

-       Landelijk Bureau: Julianaplein 15-17 5211 BA ’s-Hertogenbosch, tel. 073-128821

-       hulpverlening bureaus en tehuizen bij relatieproblemen (krisissituaties, echtscheidings-, huwelijks-,

samen woningsproblemen).

Voor verdere adressen: Zie onder FIOM ALGEMEEN.

Stichting organisatie gescheiden mensen S.O.G.M.

Secr. Groothertoginnelaan 17,2517 EA Den Haag, tel. 070-468666.

Bond van gescheiden vrouwen ‘Divortium’ Postbus 10472,1000 BL Amsterdam. Ná

13.0         uur: tel. 020-245834 of ná20.00 uur: tel. 020-732776.

Stichting landelijk centrum voor huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties,

Prinsenlaan 1 (Kloosterpark), 3731 GN De Bilt, tel. 030-760630.

-       niet commercieel; betrouwbaar huwelijksbureau

-       inschrijving ƒ 325,- per halfjaar, volgende halfjaar ƒ 160,—

-             bemiddeling via correspondentie. Werkgemeenschap kindercentra in Nederland,

Graaf van Rechterenweg 53,6861 BP Oosterbeek, tel. 085-336641

-       documentatie

-       stimuleren en verbreiden van meer kennis en inzicht m.b.t. mogelijkheden van kindercentra d.m.v. schrijven en uitgeven van informatiemateriaal

-       stimuleren van opbouw van provinciale en regionale samenwerkingsvormen

-       uitgave maandblad 'De kleine wereld’; vaktijdschrift voor centra, ouders en begeleiders.

Bureau voor Levens- en Gezinsvragen Voor adressen:

-       N.C.G.V., Wilhelminapark 26,3581 NE Utrecht, tel. 030-946143.

Vereniging Ouderband

Secr.: Brederodestraat 9,1566 TJ Assendelft

-       belangenbehartiging van kinderen van gescheiden ouders.

Raad van Toezicht op de Dienstverlening voor Huwelijkscontacten,

Duinweg 1,2584 AV Den Haag, tel.

70-                501269.

Stichting Vrije Relatierechten

Amstel 220,1017 AJ Amsterdam, tel. 020-267858.

BELGIË

Pluralistische actiegroep voor echtscheidingsproblemen,

Cederstraat 18, Drongelen - Gent, België.

-       informatie geven door lezingen, studieweekends

-       aanpassing wetgeving

-       onderlinge contacten

-       uitgave tijdschrift.

Kunstmatige inseminatie donor (K.I.D.)

In een aantal plaatsen in Nederland kan men terecht voor kunstmatige inseminatie met sperma van een donor. Er zijn per plaats echter nogal wat verschillen. Zo wordt bij de één met vers sperma gewerkt en bij de ander met diepvries sperma.

Andere verschillen: Alleen gehuwden komen in aanmerking, of aanvragers hoeven niet per se getrouwd te zijn of ook alleenstaanden worden geholpen. Ook de wachttijden variëren nogal, waarbij vaak rekening moet worden gehouden met een tijd van een halfjaar of langer.

-       Amsterdam, Wilhelmina Gasthuis, tel. 020-782233

-       Amsterdam, MR’70, tel. 020-738384

-       Groningen, Academisch Ziekenhuis, tel. 050-139123

-       Haarlem, Elisabeth’sGasthuis, tel. 023-339030

-       Leiden, Stichting Medisch Centrum voor Geboortenregeling, tel. 071-126941

-       Leiden, Academisch Ziekenhuis, tel.

71-                          147222             tst. 4336

-       Rotterdam, Zuiderziekenhuis, tel. 010-843311 tst. 3421

-       Rotterdam, Dijkzigt Ziekenhuis, tel. 010-639222

-       Utrecht, Academisch Ziekenhuis, tel. 030-314086

-       Zwolle, SDH-NVSH-kliniek Oosterlaan 14, tel. 05200-17000

Mannen

Mannenkafees

-       Alkmaar, pand NVSH, Emmastraat 27; 3e zaterdag van de maand, inl.: 072-150827.

-       Amersfoort, de Instee, Zuidsingel 45; le maandag van de maand, inl.: 033-17465.

-       Amsterdam, Borgerstraat 138; elke donderdag- en zondagavond van

20.0-                      24.00 uur.

-       Apeldoorn, in Kunst en Genot, Kanaalstraat 23; elke 3e dinsdag van de maand, inl. 05780-13491.

-       Arnhem, kafee Willem I,Willemsplein 1; elke 1 e donderdag van de maand, inl. 085-435504.

-       Delft, Korenbeurs, Voldersgracht 1; elke 2e dinsdag van de maand.

-       Dordrecht, ’t Spuigat, Voorstraat 396; elke dinsdag vanaf 20.00 uur.

-       Eindhoven, Het Balkon, Tramstraat 28;

elke 2e zaterdag en 4e zondag van de maand.

-       Goes, Het Beest, Beestenmarkt; elke donderdag, inl. 01103-1583.

-       Groningen, Trefpunt Emma, Ubbo Emmiusstraat; elke donderdagavond.

-       ’s-Hertogenbosch, Louwschepoort 14; alle even maandagen van het jaar van 19.30-1.00 uur.

-       Leiden, Caeciliastraat 18; elke maandagavond, inl. 071-121976/143214.

-       Nijmegen, ‘De Plak’, Bloemerstraat90; elke maandag, behalve de 3e, van

20.0-                      01.00                uur.

-       Rotterdam, Coolsestraat 94III; iedere maandagavond.

-       Tilburg, Molenstraat 100; elke dinsdagavond, inl. 013-436405/552243.

-       Utrecht, Wittevrouwensingel 100 (NVSH); elke 1 e en 3e vrijdag van de maand.

Mannen radikale therapie

-       Landelijk, RoyBrussé, a/b Cornelia, Dantzigerkade t.o. 1,020-825537.

-       Alphen a/d Rijn, Peter Bartels,Zwaluw 34, Bodegraven, 01726-11828.

-       Amsterdam, RoyBrussé, a/b Cornelia, Dantzigerkade t.o. 1,020-825537.

-       Bergen (N.H.), Hans Peters, van Bladerenweg 27, tel. 02208-6208.

-       Eindhoven, Frans van Meel, Baljuwstraat 16, Geldrop, 040-864988.

-       Friesland, Eelko Damen, Ritzemazijl a/b 2, Marssum, 05107-1971.

-       Nijmegen, Emiel van Tienen, van Slichtenhorststraat 104,080-232118.

-       Rotterdam, Postbus 2794, tel. 010-665458 en 010-674520.

-       Tilburg, Ben Borchers, Veldhovenring 49, tel. 013-436405/552243.

-       Utrecht, Sjef Pijnenburg, PieterNieuwlandstraat 102,030-731245. Mannentaal

Blad gewijd aan de bevrijding van de man. Red. Warmondstraat 161 III, 1018 XD Amsterdam.

Mannentelefoon

1001 EA Amsterdam, Postbus 10043, tel. 020-252225;

ma. en vr. van 20.00-23.00 uur, di.van

12.0-                      17.00                uur.

Luister- en informatiedienst.

Relatietrainingen/ groepsrelaties/ encountergroepen

Instituut voor training in groepsrelaties

Secr. Pieter de Hoochstraat 18 III, 1071 EE Amsterdam, telefoonnummer 020-711471

b.              g.g. 05765-570.

-       wil zowel voor bedrijven, instellingen en verenigingen als voor afzonderlijke personen en groepen behulpzaam zijn om zich op het gebied van leerprocessen, rollenspel, veranderingsprocessen en het hanteren van groepsrelaties, nader te oriënteren.

Stichting werkplaats voor persoonlijke en sociale ontwikkeling Singel 95,1012 VG Amsterdam, tel. 020-236461.

-        werkgroepen gericht op gewoonte- verandering. Gewoonten, zowel in de manier waarop je met jezelf, je gevoelens en je ervaringen omgaat, als gewoonten in de omgang met anderen.

Instituut voor Relatie-ontwikkeling Postbus 1033,2302 BA Leiden.

-       communicatiecursussen voor (echt-)paren.

Rutgershuizen

waar psycho-sociale teams aanwezig zijn. Zie biz. 373.

Sociaal Medisch Centrum

Corn, de Wittlaan 33,2582 AB Den Haag, tel. 070-553100.

-       relatie- en huwelijksmoeilijkheden

-       individuele en echtpaar-therapie

-       betaling naar draagkracht.

Stimezo

Alkmaar, Emmastraat 27, tel. 072-126812.

-       individuele en echtpaartherapie.

Instituut voor voorlichtingskunde en

communicatie (I.V.C.)

Ringdijk 90,3054 KV Rotterdam, tel. 010-223921.

-       individuele gesprekstechniek voor case-workers en vormingsleiders

-       training in groepshantering voor het beter functioneren van heterogene groepen

-       training in ‘getrouwd-zijn’ voor gehuwden en voor hen die met huwelijks- en gezinsproblemen te maken hebben

-       communicatietraining

-       relatietraining.

BELGIË

Interaktie Akademie; trainingscentrum voor intermenselijke relaties

Mortelsesteenweg 78, B 2540 Hove,België, tel. 32-3555767.

-       verschillende opleidingen tot psychotherapeut, hulpverlening van de le lijn, groepsleider van taakgerichte groepen

-       bijscholingsprogramma’s voor hulpverleners

-       vormingsprogramma’s voor iedereen

-       driemaandelijks informatiebulletin.

Sado-masochisme

Vereniging studiegroep sado-masochisme

Postbus 3570,1001 AJ Amsterdam, tel. 071 - 213268.

Werkgroep Algolagnie

Postbus 13772,2501 ET Den Haag, tel. 070-459196.

Informatie: Harderwijk, tel. 03410-17105. Leek, tel. 05945-15361.

-       adviseert in geval van s.m.-problemen; bevordert contacten

-       regionale groepen

-       voorlichting door lezingen (met films) en publikaties

-       maandblad ‘De Boei’.

Sterilisatie

Vrijwillige sterilisatie als methode van geboortenregeling wordt in Nederland zowel voor mannen als voor vrouwen uitgevoerd. Het eenvoudigste kan men zich via de huisarts laten doorverwijzen naar een specialist.

Daarnaast wordt sterilisatie ook uitgevoerd in een aantal klinieken; kosten circa ƒ 300,-.

Sterilisatie van de man

-       1077 GJ Amsterdam: MR’70, Bachplein 12, tel. 020-798534

-       2582 VJ Den Haag: Stichting Direkte Hulpverlening NVSH, Van Beverningkstraat 134, tel. 070-512341

-       2106 MJ Heemstede: Beahuis, Herenweg 215, tel. 023-289890

-       2311 GC Leiden: Stichting Medisch Centrum voor Geboortenregeling, Kort Rapenburg 1, tel. 071-126941

-       3572 AV Utrecht: Vrelinghuis, Biltstraat 423, tel. 030-333542

-        8011 GC Zwolle: Stichting Direkte Hulpverlening NVSH, Oosterlaan 14, tel. 05200-17000

Sterilisatie van de vrouw

Over het algemeen wordt sterilisatie van de vrouw in een ziekenhuis uitgevoerd. In een aantal ziekenhuizen wordt de behandeling klinisch uitgevoerd (een paar dagen opname); in een aantal ook poliklinisch (geen opname).

Bij de volgende adressen kan men zich zonder verwijzing van de huisarts poliklinisch laten behandelen. Kosten circa ƒ 800,-.

-        2582 VJ Den Haag: SDH-NVSH, Van Beverningkstraat 134, tel. 070-512341 (kosten hier ± ƒ 400,-)

-        2311 GC Leiden: Stichting Medisch Centrum voor Geboortenregeling Kort Rapenburg 1-3, tel. 071-126941

-        8011 GC Zwolle: SDH-NVSH, Oosterlaan 14, tel. 05200-17000 (kosten hier ook ±

ƒ 400,-)

Seksuele therapieën

Beahuis

Sector relatie-therapie

Herenweg 215,2106 MJ Heemstede, tel.

023-283431.

-        individuele, partner- of groepstherapieën

-        kosten naar draagkracht.

Instituut voor klinische en industriële

psychologie;

vakgroep klinische psychotherapie en preventie (IKPP)

Trans 4,3512 JK Utrecht, tel. 030-332114, tst. 349.

-        partnertherapieën

-        kosten naar draagkracht.

MR’70

Bachplein 12,1077 GJ Amsterdam-Z., tel. 020-738384.

-        individuele en partnertherapieën

-        kosten naar draagkracht.

Instituut voor medische psychotherapie

(I.M.P.)

Van Eeghenstraat 80,1071 GK Amsterdam, tel. 020-796656.

-        pre-orgasme-groepen

-        partnertherapie

-             kosten worden individueel bekeken. Instituut voor medische psychotherapie

(I.M.P.)

Corn, de Wittlaan 33,2582 AB Den Haag, tel. 070-500974.

Instituut voor medische psychotherapie

(I.M.P.)

Maliestraat 1,3581 SH Utrecht, tel. 030-334524.

Dr. J. Rutgers Stichting

Groothertoginnelaan 201,2517 ES Den Haag, tel. 070-631750.

Postbus 17430,2502 CK Den Haag.

-        individuele en partnertherapieën

-        kosten naar draagkracht.

Instituut voor sexuologische therapie (I.S.T.) Oosterpark 60,1092 AR Amsterdam, tel. 020-932571.

-        partnertherapieën -kosten ƒ 150,--per zitting.

Stimezo

Alkmaar, tel. 072-126812.

-        individuele en/of partnertherapie, op elk terrein van seksuele moeilijkheden -kosten ƒ 25,--le gesprek, daarna afhankelijk van inkomen (max. ƒ 75,- per keer).

Telefonische advies- en hulpverlening

A.      ALGEMEEN

-       NVSH landelijke telefonische inlichtingendienst Den Haag, tel. 070-600010.

-       bereikbaar iedere dag (ook in het weekend en op feestdagen van 9.00-23.00 uur).

Regionale Hulpdiensten NVSH:

-Alkmaar, tel. 072-123210

-       Amersfoort, tel. 033-753228

-       Amsterdam, tel. 020-239359

-       Arnhem, tel. 085-455789

-       De Bevelanden, tel. 01100-21724 of b.g.g. 01100-16494

-       Breda, tel. 076-224543

-       Capelle a/d IJssel, tel. 010-509904

-       Dordrecht, tel. 078-176651

-       Eindhoven, tel. 040-450051,040-511092 en 040-515295 (ná 20.00 uur).

-       Enschede, tel. 053-351608

-       Friesland, tel. 05100-20001 -Gouda, tel. 01820-15070

-       Groningen, tel. 050-133321

-       Den Helder, tel. 02230-14596

-       Hengelo, tel. 074-772867

-       Maastricht, tel. 043-17036

-       Noordoostpolder, tel. 05270-8213

-       Nijmegen, tel. 080-230391 -Oss, tel. 04120-22369

-       Roosendaal, tel. 01650-49961

-       Rotterdam, tel. 010-361406 -Tiel, tel. 03440-17180 -Utrecht, tel. 030-718533

-       IJsselstreek, tel. 08330-20586

-       Zeeuws Vlaanderen, tel. 01150-18394

-       Zoetermeer, tel. 079-213348

-       Zuid-Oost Drenthe, tel. 05910-14607 -Zwolle,tel. 05200-17000

-       Tel. hulpdienst gehandicapten tel. 020-137148

Federatie van telefonische hulpdiensten in Nederland (SOS)

Postbus 20,3190 AA Hoogvliet, tel. 010-382211.

’s nachts en soms overdag te bereiken voor mensen in geestelijke en sociale nood.

-       Amsterdam, tel. 020-161666*)

-       Amsterdam, tel. 020-235554 (Open Deur - homofilie)

-       Apeldoorn, tel. 055-233333

-       Arnhem, tel. 085-436000 -Breda, tel. 076-138450

-       Deventer, tel. 05700-11022

-       Dordrecht, tel. 078-132322*)

-       Eindhoven, tel. 040-440440

-       ’s-Gravenhage, tel. 070-454500

-       Groningen, tel. 050-250000

-       Haarlem, tel. 023-326655*)

-Heerlen, tel. 045-716666 -Hengelo, tel. 05400-26555

-       ’s-Hertogenbosch, tel. 073-140048

-       Hilversum, tel. 035-15555 (radio pastoraat)

-       Hilversum, tel. 035-45555 -Hoorn, tel. 02290-18222*)

-       Leeuwarden, tel. 05100-32000 -Leiden, tel. 071-125202

-       Maastricht, tel. 043-16676

-       Middelburg, tel. 01180-15551 *)

-       Nijmegen, tel. 080-228280

-       Rotterdam, tel. 010-362244 -Schiedam, tel. 010-731161*)

-       Utrecht, tel. 030-943344

-       Utrecht, tel. 030-331335 (Korrelatie)

-       Venlo, tel. 077-18888

-       Zaanstreek, tel. 075-162000*)

-Zwolle, tel. 05200-13131*)

*) Niet 24 uur per dag bereikbaar.

Homoseksualiteit; telefonische informatie en hulp.

-        Amsterdam, tel. 020-235554 (Open Deur; dagelijks).

-        ’s-Gravenhage, tel. 070-897070 (Ma. t/m vr. 14.00-16.00 uur en van 20.30-22.30 uur, za. van 21.00-24.00, zo. van 15.00-18.00 uur)

-        Haarlem, tel. 023-325453 (COC; za. van

20.0-                       24.00               uur).

-        Nijmegen, tel. 080-233717 (GACH, vr. + za. van 20.00-23.00 uur).

-        Rotterdam, tel. 010-117213 (di., do. en vr. van 19.30-22.00 uur).

Stichting Kindertelefoon Postbus 14546, Amsterdam

-        Dagelijks van 16.00-20.00 uur: 045-722233 Heerlen

-        Dagelijks van 16.00-20.00 uur: 010-224455 Rotterdam

-        Dagelijks van 16.00-20.00 uur: 020-224455 Amsterdam

-        Dagelijks van 16.00-20.00 uur: 030-522500 Utrecht

-              Dag en nacht: 077-48888 Venlo Stichting Korrelatie

Maliebaan 113,3581 CJ Utrecht, tel. 030-331335

-        landelijk opvanginstituut

-        dag en nacht te bellen

-        vooral reacties op radio- en TV-uitzendingen

-        adviseert massamedia m.b.t. opvang

-        organiseert evt. opvang.

B.      MANNEN

-       Jongenslijn 020-252225 (zo. van

14.0-                      17.00                uur).

-        Mannenlijn tel. 020-252225 (ma. + vr. van

20.0-                       23.00               uur;di. van 12.00-17.00 uur).Schrijven «aarJongenslijn/mannenlijn: Postbus 10043,1001 EA Amsterdam.

C.       VROUWEN

-       Informatielijn:

Uitsluitend voor vrouwen die als prostituée werkzaam waren of zijn, tel. 020-243366; allèen donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

-        Margriettelefoon

voor huwelijksmoeilijkheden of geestelijke moeilijkheden, tel. 020-737331.

-        maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur, en van 14.00-16.30 uur, ma. en do. avond

19.0-                       21.30               uur.

-        Meisjeslijn

-       tel. 053-303578 (woensdag van 16.00-20.00 uur)

-        tel. 080-222801 (maandag van 19.00-22.00 uur)

-        tel. 05200-18659 (woensdag van

19.0-                      22.00                uur)

-        Vrouwentelefoon

Vrouwen bellen vrouwen (organisatie: Vrouwenpraatgroepen, MVM, Dolle Mina)

-        Alkmaar, tel. 072-124379 (ma. + wo. + vr. 9.00-11.30 uur)

-        Amersfoort, tel. 033-16612 (ma. + vr.

9.0-                       12.00uur; wo. van 20.00-23.00 uur)

-        Amsterdam, tel. 020-250150 (ma. t/m vr.

9.0-                       12.00uur; ma. t/m do. 20.00- 23.00 uur)

-        Arnhem, tel. 085-451500

-        Dordrecht, tel. 078-143309 (ma., wo. en vr.

9.0-                       12.00uur en van 20.00-23.00 uur)

-        Eindhoven, tel. 040-446141 (di. + vr.

9.0-                       12.00uur plus ma. + do. 20.00-23.00 uur).

Zwangerschapsnoodtelefoon

tel. 030-328200 steeds bereikbaar

-        Gouda, tel. 01820-25500 (ma. + wo.

9.0-                       12.00uur + vr. van 20.00-23.00 uur)

-        ’s-Hertogenbosch, tel. 073-141600 (di. + wo. van 20.00-23.00 uur, ma. + vr. van

9.0-                        TOC \o "1-5" \h \z 12.00uur)

-        Leeuwarden, tel. 05100-333000 (ma. t/m

vr. van 9.00-11.00 uur + ma. t/m do. van

21.0-                      24.00                uur)

-       Roermond, tel. 04750-18000 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur + di. en do. van

20.0-                                 23.00        uur)

-       Rotterdam, tel. 010-131442 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur + van 20.00-23.00 uur)

-       Tilburg, tel. 013-320339 (wo. + vr. van

10.0-                                 12.00        uur)

Transseksualiteit en travestie

NederlandseGender Stichting

Tel. 020-124099 (elke maandag, behalve van

14.0-                                 16.00        uur).

-       bereikbaar voor problemen i.v.m. transseksualiteit.

Landelijke werkgroep travestie en transseksualiteit NVSH

Blauwburgwal 7-9,1015 AS Amsterdam Inl. tel. 020-239359 (do. avond).

Vrouwen

Stichting Amazone

Keizersgracht 678,1017 ET Amsterdam, tel. 020-279000.

Open: Werkdagen van 10.00-16.00 uur, ma. gesloten, za. van 13.00-16.00 uur.

-       activiteiten door vrouwen voor vrouwen

-       juridisch spreekuur: Elke dinsdag van

14.0-                      15.00                uur, do. van 20.00-21.00 uur

-       cursussen, tentoonstellingen, videotheek (géén uitlening).

Stichting Balsemien

St. Jacobstraat 13,5211 LP Den Bosch, tel.

73-                137241

(di. en wo. van 14.00-17.00 uur en do.

’s morgens)

-       vrouwen adviseren rond therapeutische hulpverlening.

B.O.M.-vrouwengroep (Bewust Ongehuwde Moeders)

Inl. Laurien Teepe, Rozengracht 101,

1016 LV Amsterdam Den Haag: 070-470120 Leiden:071-762619 Stichting ‘Blijf van m’n lijf’

-       Postbus 8076,1802 KB Alkmaar tel. 072- 154626

-       Postbus 4214,1009 AE Amsterdam tel. 020-942758

-       Postbus 3267,2601 DG Delft tel. 015-124501

-       Postbus 556, 5600 ANEindhoven tel. 040-123939

-       Postbus 17371,2502 CJ Den Haag tel. 070-553134

Postbus 1190,9701 BD Groningen tel. 050-715765

-       Postbus 44,1960 AA Heemskerk tel. 02510-42627

-       Postbus 2594,6401 DB Heerlen tel. 045-711684

-       Postbus 324,7550 AH Hengelo tel.

74-                429617

-       Postbus 1087,8900 CB Leeuwarden tel. 05100-30384

-       Postbus 231,4330 AE Middelburg tel. 01184-14645

-       Postbus 1323,6501 BH Nijmegen tel. 080-220084

-       Postbus 1354,3000 BJ Rotterdam tel. 010-365000

-       Postbus 14053,3508 SC Utrecht tel. 030-334382

-       Postbus 768,5900 AT Venlo tel. 077-23906

-       Postbus 1058,8001 BB Zwolle tel. 05200-23615

V rouwenboekhandel

-       Xantippe, Prinsengracht 290,1016 HJ Amsterdam, tel. 020-235854

-       ’t Wicht, van Lochemstraat 1,7511 EG Enschede, tel. 053-304249

-       Dikke Trui, Visserstraat 14,9712 CV Groningen, tel. 050-136266

-       Sappho, Bollemanssteeg 8,8911 DW Leeuwarden; geopend di. t/m za. van

12.0-                      18.00                uur en do. van 19.00-21.00 uur.

-       Feeks, Ridderstraat 11,6511 TM Nijmegen, tel. 080-234647

-       Emma, Snellemanstraat 19a, 3035 WK Rotterdam, tel. 010-660874

-       Heksenkelder, Oude Gracht 261,

3511 MM Utrecht, tel. 030-317363

Werkgroep ‘After Care’

Radio-therapeutisch Instituut

Prof. Dondersstraat 20,5017 HL Tilburg,

tel. 013-435501.

-       adviezen over borstprothesen en aangepaste kleding na borstamputatie.

Landelijk orgaan opvang borstkanker

Secr.: Postbus 1738,3000 DR Rotterdam, tel. 010-634236; di.-en do.-ochtend van

10.0-                      12.00                uur.

-       adressen van groepen van en voor vrouwen, die een borstamputatie achter de rug hebben.

Studiecentrum Sociale Oncologie Postbus 1738,3000 DR Rotterdam.

-       bundeling van begeleidingsgroepen voor vrouwen met borstamputaties

-       geeft info hoe een groep op te zetten.

Dolle Mina

Postbus 6,1000 AA Amsterdam.

Fem.soc. (feministisch-socialistisch platform) Inl. Hilde de Haan, Kromme Rijn 30,

3582 CS Utrecht, tel. 030-517141 (alleen maandag)

-       scholing in socialisme

-       studiegroepen

-       nieuwsbrief

FIOM: Tehuizen/Opvangcentra:

Opvang + begeleiding van alleenstaande a.s. moeders, alleenstaande ouders met kinderen en kinderen, die zich in een (psycho-)sociale crisissituatie bevinden.

-       Amsterdam, tel. 020-164466

-       Amsterdam, tel. 020-223223

-       Amsterdam, tel. 020-234518

-       Amsterdam, tel. 020-947666

-       Amsterdam, tel. 020-933000 -Breda, tel. 076-650550

-       Goirle, tel. 013-433073

-       ’s-Gravenhage, tel. 070-632972

-       Groningen, tel. 050-180741 -Heerlen, tel. 045-410990

-       Maastricht, tel. 043-10666

-       Oosterbeek, tel. 085-340041 -Rotterdam, tel. 010-772164/772394 -Utrecht, tel. 030-711724

-       Wassenaar, tel. 01751-77523

FORT (feministische oefengroep op basis van radicale therapie)

Postbus 10637,1001 EP Amsterdam.

Bond van gescheiden vrouwen ‘Divortium’

Postbus 10472,1001 EL Amsterdam, tel. 020-245834 (ná13.00 uur) of tel. 020-732776 (ná20.00 uur).

Vrouwengezondheidscentrum Postbus 3163,3502 GD Utrecht.

-       vrouwen praten met vrouwen

-       eigen blad

-       zelfhulp in ruimste zin

-            voedingsactiviteiten, massage, yoga, etc. Groep 7152

Secr.: Postbus 2604,3000 CP Rotterdam.

-       homofiele en biseksuele vrouwen.

MVM (Man-Vrouw-Maatschappij)

Secr.: Huydecoperweg 6,3701 BS Zeist, tel. 03404-17888.


 

Stichting Ombudsvrouw

Postbus 18520,2502 EM Den Haag, tel.

70-                554513.

-          bereikbaar maandag t/m vrijdag van

11.0-                         15.00              uur.

Ombudsvrouw - Drenthe

Postbus 450,9400 AL Assen, tel. 05920-14365.

-                bereikbaar maandag van 16.00-19.00 uur. V rouwenopvangcentrum

St. Jacobsgracht 1,2311 PS Leiden, tel.

71-                142497.

-          opvang en begeleiding vrouwen en kinderen in crisissituatie.

Polikliniek voor de overgang

Academisch Ziekenhuis, Utrecht, tel. 030-372787.

(wo. van 14.00-17.00 uur)

-                medisch/psychische klachten menopauze. Stichting informatiecentrum ‘Vrouwen in de

Overgang’

(VI DO)

C. Huygenslaan 60,1422 HJ Uithoorn, tel. 02975-61347.

Gerard Doustraat 224,1073 XC Amsterdam, tel. 020-791431. Vrouwentelefoon

Vrouwen bellen vrouwen (organisatie: vrouwenpraatgroepen, MVM, Dolle Mina)

-          Alkmaar, tel. 072-124379 (ma. + wo. + vr. 9.00-11.30 uur; wo. en vr. van 20.00-22.00 uur)

-          Amersfoort, tel. 033-16612 (ma. + vr.

9.0-                         12.00               uur; di. en wo. van 20.00-23.00 uur)

-          Amsterdam, tel. 020-250150 (ma. t/m vr.

9.0-                         12.00               uur; ma. t/m do. van 20.00-23.00 uur)

-          Deventer, tel. 05700-17008

-           Dordrecht, tel. 078-143309 (ma. en wo. van 9.00-12.00 uur + 20.00-23.00 uur)

-          Eindhoven, tel. 040-446141 (di. + vr. van

9.0-                         12.00               uur + wo. + vr. van 20.00-23.00 uur)

-          Gouda, tel. 01820-25500 (ma. + wo. van

9.0-                         12.00               uur + vr.van 20.00-23.00 uur)

-          ’s-Hertogenbosch, tel. 073-141600 (di. + wo. van 20.00-23.00 uur en ma. en vr. van

9.0-                         12.00               u.)

-           Leeuwarden, tel. 05100-33300 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur + van 21.00-24.00 uur)

-          Roermond, tel. 04750-18000 (ma. t/m vr.

9.0-                         12.00               uur + di. van 20.00-23.00 uur)

-          Rotterdam, tel. 010-131442 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur + van 20.00-23.00 uur)

-          Tilburg, tel. 013-320339 (wo. + vr.van

10.0-                         12.00              uur)

-          Zaandam, tel. 075-164165 (ma.

20.0-                               23.00          uur; wo. van 9.00-12.00 uur) Bureau Vrouwenbelangen

Rijnsburgerweg 28,2333 AA Leiden, tel. 071-155063.

-          politieke bewustwording

-          vrouwenarbeid en gelijk staatsburgerschap.

Vrouwenhuizen

1811 BB-Alkmaar, 1011 RX - Amsterdam, 6828 EH - Arnhem, 9406 AS - Assen,

4811 GA - Breda, 2611 RM - Delft,

7411 BT - Deventer, 5611 CM - Eindhoven, 2805 JN- Gouda, 2518 BA- ’s-Gravenhage, 9725 AA - Groningen,

2012 JH-Haarlem, 5211 AP- ’s-Hertogenbosch, 1211 CW - Hilversum, 8911 DE - Leeuwarden, 2312 DL-Leiden, 7941 JA - Meppel, 6511 CN - Nijmegen, 6041 CW - Roermond, 3016 BK - Rotterdam, 3511 ZJ - Utrecht, 6700 AM - Wageningen en 3311 BC-Dordrecht

Vrouwen tegen seksueel geweld

Postbus 15024,1001 MA Amsterdam. Amsterdam: 020-247644 - ma. 19.00-21.00 uur en do. van 14.00-16.00 uur.

Nijmegen: 080-235841 - ma. 10.00-14.00 uur en do. van 10.00-16.00 uur.

Utrecht: 030-319182 - ma. + do.

20.00-23.00 uur en vr. van 14.00-17.00 uur.

-          begeleiding bij juridische, medische stappen en informatie

-          voorlichting geven over verkrachting, seksueel geweld

-          praatgroepen voor vrouwen.

Stichting werkende moeders

Postbus 1445,1000 BK Amsterdam.

-                voorlichting over ‘moeders willen werken’. Wij Vrouwen Eisen

(WVE),

Postbus 1147,2302 BC Leiden, tel. 071-140591.

-          legalisering abortus.

BELGIË

- Vrouwenboekhandel

Dulle Griet, Duquesnoystraat 10, Brussel, tel. 02-5125774.

-           Dolle Mina

Secr. W. Tellstraat 13,9000 Gent.

Aanwezig woensdags van 19.00-20.00 uur.

-          Rebelse vrouwen

Secr. Vautierstraat 20,1050-Brussel, tel. 02-6485962.

-          actie en discussie.

-          Vrouwenhuizen:

-          Antwerpen, Ambtmanstraat 7, tel. 031-332372

-           Brugge, Korte Vuldersstraat 19, tel. 050-337096

-           Brussel, Rue du Méridien 78, tel. 02-2180834

-          Gent, Gebr. van Eyckstraat 7, tel 091-238564

-           Mechelen, Lange Ridderstraat 4-6, tel. 015-205501

Werkgroepen NVSH/ Werkgroep België

-          Landelijke Werkgroep Emancipatie van de Gehandicapte Mens en Gemeenschap. Secr. Koningshoef 510,1104 XX Amsterdam, tel. 020-990788.

-          Landelijke Werkgroep Jeugdemancipatie; werkgroep tot emancipatie van oudere-jongere relaties.

Postbus 132,5240 AC Rosmalen.

-          Landelijke Werkgroep Seksualiteit en Maatschappij.

Secr. V.d. Lelystraat49 1,2614 EE Delft, tel. 015-142129.

-          Landelijke Werkgroep Telefonische Hulpdiensten (THD)

Secr.: Erica Groet, Van Diemenstraat 148 II, 2518 VG Den Haag.

-          Landelijke groep Trainers Vertegenwoordiging (TV)

Han Slootweg, Gruttoplein 33,6883 De Velp, tel. 085-618971.

-          opleiding binnen de NVSH voor hulpverlening, kader, opbouwwerk, e.d.

-          op speciaal verzoek ook voor groepen buiten de NVSH.

(Landelijke coördinatie: Postbus 64,

2501 CB Den Haag)

-          Landelijke Werkgroep Travestie en T ransseksualiteit.

Blauwburgwal 7-9,1015 AS Amsterdam, tel. 020-239359.

-          Landelijke Werkgroep Vorming en

Voorlichting.

Postbus 64,2501 CB Den Haag.

-          NVSH-werkgroep Vrijwillige Kinderloosheid.

Kon. Emmaplein 1,3016 AA Rotterdam, tel. 010-361406.

BELGIË

Werkgroep Pedofilie.

-          Studiegroep: Breughelstraat 31-33, B-2000 Antwerpen.

-          Dokumentatiedienst: GuidoGezellelaan 68, B-3550 Heusden.

Zwangerschap/bevallen

Moeders voor Moeders

Centraal adres: Boseind 2,5281 RM Boxtel, tel. 04116-73356.

Natuurlijk bevallen

Akademie voor Haptonomie, Berg en Dalseweg 124,6522 BW Nijmegen, tel. 080-228418.

Polikliniek voor geboortenregeling

Vrouwenkliniek, Gebouw 35a, Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10,2333 AA Leiden, tel. 071-147222, tst. 4325.

-          Geopend maandag van 18.45-22.00 uur donderdag van 13.30-16.00 uur.

Pijnloos bevallen

Vrouwen die willen weten waar bij hen in de buurt een cursus psycho-profylaxe wordt gegeven, of mensen die een kadercursus willen gaan volgen, kunnen zich wenden tot:

-           Mevrouw Jenny de Jong-van Raalte, De Savornin Lohmanplein 7,9722 HR Groningen, tel. 050-250795.

Verdere adressen:

-           Birgit Lupke-Stárk,Olmenstraat 29A,

5038 PN Tilburg, tel. 013-354022.

-          Diny Gödeke-Zegers, Min. Lelylaan 73, 2285 HH Rijswijk Z.H, tel. 070-938066.

-           Maretti Visser-Boonman, Tulpstraat 11A, 2282 NL Rijswijk Z.H., tel. 070-999885.

-          Christa ten Berge, Corn,de Wittlaan 53, 2582 AC Den Haag, tel. 070-542745.

-Joke van de Elshout, Gagelplein 14,

2563 TT Den Haag, tel. 070-255506.

-           Diny Nuyten, Pieter de Hoochplaats 132, 2951 SJ Alblasserdam, tel. 01859-8474.

-          Anny Schoonderbeek, Tilanussingel 10, 2641 VC Pijnacker, tel. 01736-5426.

-          Ineke Vercoutre-van Oortmerssen, Dr.

H.J. van Mooklaan 359,2286 BJ Rijswijk Z.H.., tel. 070-933044.

-          Irene Blom-de Man, Van Goghstraat 9, 5102 DL Dongen, tel. 01623-14768.

-          Coby Nieboer, Dromhille 7,3261 TH Oud-Beijerland, tel. 01860-3664.

-          Nancy Taylor - tel. 020-443311.

-          Donald Hassel, Weteringplein 5,2515 AH Den Haag, tel. 070-834003.

-          Gezondheidscentrum Merenwijk, Rosmolen 2,2317 SJ Leiden, tel.

071-133834.

-          Stichting Interkruis, Middelweg 38,

2312 KJ Leiden, tel. 071-121753.

Werkgroep verloskunde

-          stelt zich ten doel vrouwen die thuis willen bevallen, dit recht te laten behouden

-          info bij: G. Diepenbroek: tel. 020-165429, N. v.d. Velden: tel. 020-121756,

Th.Timmers, Louweshoek 422,1066 DW Amsterdam.

V ruchtwateronderzoek

Ziekenhuis Dijkzigt, Rotterdam, Dr. Galjaars, tel. 010-639222.

-          verwijzing van gynaecoloog nodig. Groningen, Academisch Ziekenhuis, tel. 050-139123.


 

Amsterdam, Wilhelmina Gasthuis, tel.020-782233.

Zwangerschapsnoodtelefoon

tel. 030-328200 steeds bereikbaar

-       Gouda,tel. 01820-25500(ma. + wo.

9.0-12.00 uur + vr. van 20.00-23.00 uur)

-       ’s-Hertogenbosch, tel. 073-141600 (di. +

wo. van 20.00-23.00 uur ma. + vr. van

9.0-                  TOC \o "1-5" \h \z 12.00     uur)

-   Leeuwarden, tel. 05100-333000 (ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur + ma. t/m do. van

21.0-                 24.00    uur)

-   Roermond, tel. 04750-18000 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur + di. en do. van

20.0-                 23.00    uur)

-   Rotterdam, tel. 010-131442 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur en van 20.00-23.00 uur) -Tilburg, tel. 013-320339(wo. + vr. van

12.00  uur)

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [De sociale rol] [Aangepast - afwijkend] [Huwelijk en gezin] [De onderdrukten] [De 'seksuele revolutie'] [Seksueel slang] [Instanties en groepen] [Literatuurlijst]