Sex Atlas

 

SEX ATLAS

Een nieuwe geïllustreerde gids Erwin J. Haeberle
Vertaling en bewerking Nederlandse editie
Liselotte de Vaal & Otto M. de Vaal

Uitgeverij Het Spectrum - Utrecht/Antwerpen. Oorspronkelijke titel: The Sex Atlas uitgave The Seabury Press, New York © 1978 Erwin J. Haeberle
Vertaling en bewerking: Liselotte de Vaal en Otto M. de Vaal Medewerking is verleend door: Mr. A.J.A. van Dorst, Ir. dr. C.J. Weeda. Ad van Krimpen en het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek. Vormgeving: Roland van Helden. Eerste druk: 1981
© 1994 Erwin J. Haeberle

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]