Enkele lichamelijke problemen

Enkele lichamelijke problemen


Slechts weinig mensen zijn hun leven lang helemaal gezond. De meesten van ons merken vroeg of laat dat we de hulp van een arts nodig hebben, al is het maar tijdelijk. Veel van de ernstige ziekten die de mensheid teisteren hebben natuurlijk ook een schadelijke uitwerking op de seksuele vermogens. Door lichamelijk letsel kunnen de geslachtsorganen zelf vernietigd worden of kan men de controle over een deel of over het hele lichaam kwijtraken. Bepaalde ziekten tasten iemands reactievermogen aan of verzwakken het lichaam dusdanig, dat seksuele contacten moeilijk of onmogelijk worden. Bij zulke ziekten zijn de seksuele moeilijkheden gewoonlijk alleen maar een bijkomstigheid en daarom wordt er hier niet veel aandacht aan besteed. Als de patiënt herstelt, gaat hij ook weer over zijn seksuele vermogens beschikken. En zelfs zonder herstel is de situatie niet altijd hopeloos. Veel blijvende invaliden en chronisch zieken kunnen nu hulp krijgen om, ondanks hun problemen, zo goed mogelijk seksueel te functioneren. (Zie: ‘De seksueel onderdrukten’).

Naast deze ziekten zijn er bepaalde aandoeningen en ziekten die direct van invloed zijn op de menselijke seksuele activiteit en voortplanting; sommige ervan, bijvoorbeeld onvruchtbaarheid en geslachtsziekten, zijn verre van zeldzaam. Gelukkig zijn veel van deze vroeger ongeneeslijke aandoeningen tegenwoordig goed te behandelen. In sommige gevallen kan de patiënt snel en gemakkelijk genezen. Niettemin moet ieder seksueel volwassen mens iets van deze ziekten afweten, want altijd zijn er op de wereld miljoenen mensen die aan een of meer van zulke ziekten lijden. Op de volgende pagina’s worden in grote lijnen de voornaamste lichamelijke ziekten en aandoeningen beschreven die het menselijk seksueel functioneren kunnen verstoren. Zie voor de seksuele problemen van lichamelijk gezonden het hoofdstuk ‘Seksuele aanpassingsproblemen’.

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [Proces v. seks. different.] [Anatom. ontwikkeling] [De rol van hormonen] [Lichaam van de man] [Lichaam van de vrouw] [Mensel. voortplanting] [Enk. licham. problemen] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]