Het lichaam van de vrouw

Het lichaam van de vrouw


Men noemt een man of een vrouw geslachtsrijp wanneer hij of zij zelf kinderen kan verwekken of krijgen. Omdat de twee seksen elk een eigen taak hebben bij het scheppen van nieuw leven zijn er tussen het mannen- en vrouwenlichaam een aantal duidelijke verschillen. Mannen en vrouwen die de achtergronden van deze verschillen begrijpen (voor de overeenkomsten geldt hetzelfde), kunnen elkaar als minnaars gelukkiger maken en zien beter in welke verantwoordelijkheid zij hebben als potentiële ouders. Het lijkt daarom nuttig de bouw en functie van de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen in twee aparte hoofdstukken te bespreken. Op de volgende bladzijden worden die aspecten van het vrouwelijk lichaam besproken welke van betekenis zijn voor de seksuele activiteit en de voortplanting.

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [Proces v. seks. different.] [Anatom. ontwikkeling] [De rol van hormonen] [Lichaam van de man] [Lichaam van de vrouw] [Mensel. voortplanting] [Enk. licham. problemen] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]