Het lichaam van de man

Het lichaam van de man

Men noemt een man of een vrouw geslachtsrijp wanneer hij of zij zelf kinderen kan verwekken of krijgen. En omdat de twee seksen elk een eigen taak hebben bij het scheppen van nieuw leven, zijn er tussen het mannen- en vrouwenlichaam een aantal duidelijke verschillen. Mannen en vrouwen die de achtergronden van deze verschillen begrijpen (dat geldt ook voor de overeenkomsten), kunnen elkaar als minnaars gelukkiger maken, en zien beter in welke verantwoordelijkheid zij hebben als mogelijke ouders. Daarom lijkt het bespreken van de bouw en de functie van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen in twee aparte hoofdstukken zinvol. Op de volgende bladzijden worden die aspecten van het mannelijk lichaam besproken die van betekenis zijn voor de seksuele activiteit en de voortplanting.

[Sex Atlas] [Inhoud] [Wrd. voor. - bewerkers] [Inleiding] [I - Het mensel. lichaam] [Proces v. seks. different.] [Anatom. ontwikkeling] [De rol van hormonen] [Lichaam van de man] [Lichaam van de vrouw] [Mensel. voortplanting] [Enk. licham. problemen] [II - Seksueel gedrag] [III - Seks. en maatsch.] [Literatuurlijst]