Szexológiai  dokumentumok

 

 

                               A szexuális egészségvédelem szakkönyvei

Szexológiai  dokumentumok
Válogatás  Prof.E.J. Haeberle  munkáiból

2004,  Animula & Magánéleti kultúra Alapítvány

Sorozatszerkesztő és fordító: dr. Szilágyi Vilmos
Szaklektor: dr. Buda Béla
 

A sorozat első kötetei:
 
1. Szexológiai dokumentumok
  2. Alapismeretek a szexuálterápiához

Tartalom

Előszó (a szerkesztőtől)

1. Az ember szexuális fejlődésének régi és új modelljei
Gyermekek   Fiatalok   Felnőttek   Idősebb emberek

2. Szexuális konformitás  és  deviancia

3. A szexuális beállítottság, mint tudományos probléma
I. A történelmi háttér
  
A viselkedéstől a lényegig – kétszer oda és vissza
  
A homoszexualitás „feltalálása” a  19.században
  
A homoszexualitás hatálytalanítása Kinsey által
  
Homoszexuális újjászületés a modern melegek mozgalmában
  
A kritikai szociológia újabb dekonstrukciója a homoszexualitásról
II. A mai vita: esszencialisták kontra konstrukcionisták
III. Néhány  gyakorlati következtetés

4. Az egészségügyiek szexológiai képzése
  
1. A kezdetek Európában
  
2. Fejlemények az USA-ban
  
3. Az 1975-ös  (és 2001-es)  WHO Ajánlások
  
4. A Robert Koch Intézet európai felmérése
  
5. Egy európai alap-tanterv felé
  
6. Az egészségügyi dolgozók szexuális attitúdjeinek javítása
  
7. Egy  amerikai modell.  Felhívás  cselekvésre

5. Pornográfia. Mult, jelen, jövő

6. A szexológia nemzetközi szervezetstruktúrái
Történelmi visszapillantás
A  II  világháború utáni fejlődés
Egy berlini intézet jövőbeni szerepe

7. Technológiai változások és a szexológia jövője

8. Egy új szexológiai intézet  terve – ideál és valóság
Különböző országok meglevő intézményei
Egy új, berlini intézet feladatai, struktúrája, kiépítésének szakaszai
A kívánságtól a valóságig vezető rögös út

9. WHO  Ajánlások a szexuális egészség védelmére
Háttér és célok
Fogalmi keretek  -- és szexuális  jogok
Akciók és  eljárások a szexuális egészség  védelmében
Függelék I : Szexológiai Világszövetség:  Nyilatkozat a szexuális jogokról
Függelék II : A nemi úton terjedő fertőzések etológiai osztályozása
Függelék III : Az átfogó szexuális nevelés fő céljai és jellemzői
Függelék IV : Kurrikulum az egészségügyi szakemberek szexológiai képzéséhez
Függelék V: A szexuális egészség  szakirodalmi forrásai

Szakirodalom