Kurz 6
 
Variace
 Sexuální práva
 
Sexuální práva 2
 
Sexuální práva 3
 
Historie
 Dva příklady
 Sexuální menšiny: úvod
 
Úvod 2
 
Úvod 3
 
Úvod 4
 
Úvod 5
 
Úvod 6
 
1. Gayové a lesbičky
 
2. Bisexuálové
 
3. "Swingers"
 
4. Fetišisté
 
5. Sadomasochisté
 
6. Transvestité
 
7. Transsexuálové
 
8. Asexuálové

Sexual Minorities: Introduction

Odchylky v sexuálním chování

Sexuální menšiny: Úvod

Každá společnost přijímá určitou část spektra lidského sexuálního chování jako "normální". Některé společnosti nicméně uznávají mnohem širší segment normality než ostatní. Proto mohou být některé způsoby chování označovány jako "normální" na jednom místě, ale být "abnormální" v jiné zemi. Některé společnosti jsou poměrně tolerantní i k "nenormálnímu" chování, pokud je zjevně zapříčiněno nějakým poškozením, ale mnoho jiných společností přísně odsuzuje a snaží se potlačovat i sexuální "anomálie", které společnosti neškodí, tj. chování mezi dospělými osobami v soukromí, které sice nemá vliv na ostatní, ale porušuje vyhlášené sexuální normy. Tváří v tvář takovému odsouzení se tito dospělí cítí nespravedlivé omezováni a utlačováni. Velmi často se však stává, že není nic, co mohou tito lidé dělat proti útlaku. Prostě musí vydržet a čekat na nějaké větší společenské změny, které by jim umožnily hájit se. Za příznivých okolností se mohou různí sexuálně utlačovaní jednotlivci dát dohromady a označit se za "sexuální menšinu" s cílem bojovat za svá "sexuální práva".
Termín "sexuální menšiny" je relativně nový. Byl vytvořen v analogii se starším pojetím národnostních, etnických a náboženských menšin, tj. sociálních skupin, které byly dříve utlačovány v některých zemích, ale jsou nyní uznávány jako zasluhující si stejná občanská práva. Než půjdeme dál, bude užitečné blíže se podívat na koncept "sociální" menšiny " jako takové.

(Nástupce Komise OSN pro lidská práva)
V roce 1992 OSN přijala toto usnesení o ochraně některých poté "úředně uznaných" menšin. Zde jsou zobrazeny první dva články (lehce zkráceny).

Deklarace o právech příslušníků národnostních nebo etnických,
náboženských a jazykových menšin
Přijato rezolucí Valného shromáždění 47/135 dne 18. prosince 1992

Článek 1
1. Státy musí chránit existenci a národnostní nebo etnickou, kulturní, náboženskou a jazykovou identitu menšin ...

Článek 2
1. Osoby patřící k národnostní nebo etnické, náboženské a jazykové menšiny ... mají právo uznávat vlastní kulturu, vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství a používat vlastní jazyk, v soukromí i na veřejnosti, svobodně a bez zasahování nebo jakékoliv jiné formy diskriminace.

 

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální práva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální menšiny: úvod] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]