Kurz 6
 
Variace
 Sexuální práva
 
Sexuální práva 2
 
Sexuální práva 3
 
Historie
 Dva příklady
 
1. Fetišismus
 
2. Sadomasochismus
 Sexuální menšiny - úvod

Two Examples

Odchylky v sexuálním chování

Dva příklady

Následující oddíly stručně popisují dvě nejznámější odchylky v sexuálním chování: Fetišismus a sadomasochismus. Obě dvě se střídavě objevují v různých variacích, a tak je obtížné je nějak smysluplně shrnout. Na úvod by však mohly postačovat tyto stručné vstupní definice:

- Fetišismus je charakterizován jako erotická fascinace částmi těla,  
  neživými objekty nebo zvláštními činnostmi

- Sadomasochismus vyjadřuje touhu hrát při pohlavním styku
  dominantní 
nebo submisivní roli

Jak ukáže náš popis, realita je poněkud komplikovanější: ve skutečnosti máme co do činění se dvěma druhy mnohodimenzionálního chování, u nichž nám toho ještě mnoho není známo.

Například, není sporu o příčinách těchto a většiny dalších sexuálních odchylek. Je vcelku možné, že někteří jedinci se narodí s určitými dispozicemi k erotickému zaměření, ale rozhodný vliv má nepochybně jejich sociální prostředí. Je to specifický způsob, kterým specifičtí jedinci interagují se svým specifickým prostředím, které určuje rozdílné specifické výsledky. Pouze jedna věc je jistá: nikdo si své erotické zájmy vědomě nevybírá.

Psychoanalytici a různí teoretici vzdělávání spekulují o určitém způsobu nebo stavu v raném či pozdním dětství, adolescenci nebo dokonce v dospělosti. Nepochybně mají v obecném smyslu pravdu všichni. Nicméně pokud jde o specifika, důkazy jsou nepřesvědčivé. Totéž platí o různých metodách „nápravy“ problémových fetišistických a sadomasochistických tendencí. Byly již vyzkoušeny různé psychoanalytické, hypnotické, kognitivní a behaviorální terapie se smíšenými výsledky. V závažných případech sexuálních obsesí a kompulzí se osvědčily léky pro snížení sexuálního nutkání a mentálního zaujetí nežádoucími erotickými fantaziemi. Naštěstí se fetišismus i sadomasochismus nejčastěji objevují v sociálně neškodných a neohrožujících podobách. V posledních několika desetiletích se staly podkladem pro rozvoj zvláštních nových subkultur: organizace, kluby, časopisy, noviny, webové stránky, specializované obchody atd. Poskytují informace veřejnosti a nabízejí podobně smýšlejícím jedincům příležitost k setkávání. Začaly se tak utvářet sexuální menšiny, které požadují právo na svou existenci.

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální príva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální menšiny - úvod] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]