Basic Types of Sexual  Behavior

 Kurz 6
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Vývoj
 Základní typy
 
1. Sebestimulace
 
2. Heterosexualita
 
3. Homosexualita
 
4. Styk se zvířaty
 
Variace
 Zakázané chování
 Další texty
 Testy

Základní druhy sexuálního chování

.Wilhelm von Humboldt
(1767 -1835), slavný německý vědec a univerzitní reformátor, byl prvním moderním spisovatelem, který navrhl morálně neutrální klasifikaci lidského sexuálního chování.

Wilhelm von Humboldt v roce 1826/27 nastínil obsah velké sexuologické studie "Historie závislosti u lidské rasy". V této studii měl v plánu prozkoumat historii "pudu k plození" a také prostituce. Tato práce nebyla nikdy dokončena, ale v poznámkách Humboldt, jako první vědec představil morálně neutrální klasifikaci lidského sexuálního chování v závislosti na jeho čtyřech možných objektech:

1. Sama osoba

2. Druhé pohlaví

3. Stejné pohlaví

4. Zvířata

Tato klasifikace je užitečná ještě dnes pro obecný úvod k tomuto velmi složitému problému, a proto ji budeme užívat i v následujících částech tohoto kurzu. Podle současné vědecké terminologie budeme však hovořit ve druhém a třetím případě o "heterosexuálních" a "homosexuálních stycích" (předpony "hetero-" a "homo-" znamenají "jiný" a "stejný" v řečtině) .

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [1. Sebestimulace] [2. Heterosexualita] [3. Homosexualita] [4. Styk se zvířaty] [Variace] [Zakázané chování]
[Další texty] [Testy]