Kurz 6
 
Variace
 Sexuální práva
 
Sexuální práva 2
 
Sexuální práva 3
 
Historie
 Dva příklady
 Sexuální menšiny - úvod

Sexual Rights

Variace v sexuálním chování

Sexuální práva

V dnešní době vyžaduje mnoho lidí svá sexuální práva jako součást běžných lidských práv. tento požadavek je však v historii lidstva poměrně nový. Ve skutečnosti i samotná poptávka po lidských právech je nová. I když existují precedenty u některých starších civilizací, univerzální hnutí za lidská práva nemělo mezinárodní ohlas až do 18. století. Jeho nejenergetičtějšími průkopníky byli evropští a američtí "osvícenci". Jejich společným cílem bylo vytvoření spravedlivé společnosti, v níž by všichni členové měli stejná práva. Americké "prohlášení nezávislosti", roku 1776, poprvé potvrdilo, že každý má k dispozici "nezcizitelná práva na život, svobodu a hledání svého štěstí". Francouzská revoluce v roce 1789 přijala Deklaraci práv člověka a občana, která inspirovala různá společenská hnutí v jiných zemích a nakonec, v roce 1948, vedla OSN k vytvoření Všeobecné deklarace lidských práv a svobod.
(Pro podrobnější historii klikněte zde)

Americká deklarace nezávislosti (1776)
Tento dokument, který tím, že prohlásil "nezcizitelné právo na prožívání štěstí", je některými právními obhájci považován za původní inspiraci a ospravedlnění poptávky po sexuálních právech, která mimo jiné znamenala i právo na fyzickou rozkoš.
(Náš obrázek ukazuje původní název a několik prvních řádků textu.)
 

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální príva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální menšiny - úvod] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]