Kurz 6
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Vývoj
 Základní typy
 Variace
 Zakázané chování
 Sex s dětmi
 Prostituce
 Sexuální násilí
 Další texty
 Testy

Prohibited Sexual Behavior and Sexual Violence

Zakázané sexuální chování a sexuální násilí

Jak jsme viděli, některé sexuální odchylky můžou být pro zainteresované jedince. V některých zemích jsou však tyto problémy poměrně vážné. Např. fetišisté, transexuálové či transvestiti můžou být natolik utlačováni, že se ani nemohou organizovat jako menšina, a sexuální chování „swingers", gayů, lesbiček a bisexuálů může být podle zákona trestné. V tomto smyslu jsou některé z těchto typů sexuálního chování již na některých místech považovány za odchylku. To má samozřejmě i historický rozměr: postupující sociální a právní reformy nebo nově zvolené represivní vlády můžou drasticky změnit okolnosti v obou směrech. To se dělo v minulosti, děje se dnes a pravděpodobně se bude dít i v budoucnosti.
Zdá se být nicméně užitečné nabídnout samostatnou diskusi o sexuálním chování, které bylo po dlouhou dobu ve většině kultur zakázané. Např. pohlavní styk dospělého s dítětem byl téměř vždy široce odsuzován, i když byly určité výjimky. Případ prostituce není tak jednoznačný: dnes je v mnoha zemích zakázána, ale v jiných byla legalizována a, jak každý historik ví, v mnoha velkých kulturách v minulosti, včetně křesťanství ve středověku, byla oficiálně přijímaným a regulovaným jevem. Není třeba říkat, že dětská prostituce je však všude ilegální. Nakonec je, zdá se, třeba zmínit, alespoň základním způsobem, problematiku sexuálního násilí. Některé jeho formy vždy byly – a dodnes jsou – tolerovány nebo dokonce v některých případech podporovány. V některých zemích je jedna z nejhorších forem sexuálního násilí na dětech – zmrzačení ženských pohlavních orgánů – prováděna docela legálně a s čistým svědomím.
Následující sekce poskytují více obecných informací o těchto a souvisejících tématech. Vzhledem ke komplexnosti samotné problematiky a široké škále sociálních a právních odpovědí na ni, není možné, aby byl tento kurz příliš specifický. Někteří lidé si mohou myslet, že jednotlivé země ve výše zmíněných záležitostech došly ke konsensu, ale není tomu tak. Z globální perspektivy je jednoduše příliš mnoho široce se vychylujících zákonů, které se snaží regulovat sexuální chování.
 

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Zakázané chování] [Sex s dětmi] [Prostituce] [Sexuální násilí] [Další texty] [Testy]