Kurz 6
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Vývoj
 Základní typy
 
Variace
 Zakázané chování
 Doplnkové texty
 Testy

Additional Reading

Doplnkové texty

I. Naše on-line knihovna
Knihy a clánky v naší on-line knihovne poskytují další informace, které mohou být užitecné pro studenty tohoto kurzu. Vzhledem k tomu, že texty byly psány ruznými autory v ruzných obdobích, obcas se liší v terminologii a v nekterých prípadech jsou použity zastaralé nebo nevhodné termíny a výrazy. Presto obsahove úzce souvisí s tímto kurzem.

 1. Robert T. Francoeur, ed.
  Mezinárodní encyklopedie sexuality
  Kliknete na "Subjects" a pak si prectete

  "4. Autoerotické chování a vzory ",
  "5. Interpersonální heterosexuální chování ",
  "6. Homoerotické, homosexuální, a ambisexualní chování ", a
  "8. Signifikantní nekonvencní sexuální chování "

   - naleznete zde informace z 63 zemí - od Argentiny po Vietnam
   
 2. Haeberle, Bullough and Bullough, eds.
  Lidská sexualita: Encyklopedie 
 1. Wayne R. Dynes, ed.:
  Encyclopedia of Homosexuality
   
 2. Diederik F. Janssen:
  Growing Up Sexually (A four-part survey of anthropological literature)
   
 3. Sexual Behavior Surveys (on our own web site)
   
 4. Erwin J. Haeberle:
  ”Paraphilia” - A Prescientific Concept
   
 5. Richard Green:
  Is Pedophilia a Mental Disorder?
   
 6. Richard Green:
  Hebephilia is a Mental Disorder?
   
 7. Erwin J. Haeberle:
  Glossary of Inappropriate Scientific and Professional Terms
   
 8. Charles Moser:
  Health Care Without Shame
   
 9. Charles Moser:
  A Glossary of Terms Used by Sexual Minorities
   
 10. Charles Moser:
  The Psychology of Sadomasochism (S/M)
   
 11. EFS:
  Commentary on the EU-Directive on child pornography (Feb. 2011)
   
 12. German sexological societies:
  Adolescents & Young Adults are not Children
   
 13. Milton Diamond and Ayako Uchiyama:
  Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan
   
 14. Milton Diamond:
  The Effects of Pornography: An International Perspective
   
 15. Ray Blanchard:
  Paraphilia Scales From Kurt Freund's Erotic Preferences Examination Scheme
   
 16. J. Hudson et al.:
  Risky Business: Married Men having Sex with Men
   
 17. Wayne R. Dynes:
  Is pedophilia ever acceptable? 
   
 18. Hillary R. Clinton, Secretary of State:
  Human Rights Day Speech – Free and Equal in Dignity and Rights
   

II. Externí odkazy
Nekteré z našich kurzu obsahují externí odkazy, které nabízejí podrobnejší informace o jednotlivých tématech. Zde jsme doplnili seznam techto odkazu. Jak uvidíte, nepredstavují jednotný obraz. Mnoho z nich poskytuje objektivní vedecké informace, ale jiné jsou dílem zájmových skupin a odráží jejich specifické cíle a zájmy. Nekteré z nich jsou zámerne polemické a cástecne mezi sebou nesouhlasí. Strucne receno, naše externí odkazy nemusí vyjadrovat názory autora tohoto kurzu a jejich zarazení neznamená souhlas s nimi (viz. prohlášení). Je zrejmé, že obsah techto externích stránek je dílem jiných autoru a Sexuologický archiv za ne nenese žádnou odpovednost. Nicméne mohou být užitecné k podnícení diskuze ve tríde a k prohloubení povedomí studentu o komplexnosti dané problematiky. Jsou spíše vhodné pro studenty vyšších rocníku.

 1. Sexuální výchova
 2. Mládež and sexualita
 3. Sexualita and stárnutí
 4. Gender, Transgender, and Intersexuální otázky
 5. Sexuální orientace
 6. Prostituce
 7. Sex a násilí
 8. Sexuální harašení
 9. Kulturní aspekty sexuality
 10. Sex a náboženství

 

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz použvat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Zakázané chování] [Doplnkové texty] [Testy]