Kurz 6
 
Variace
 Sexuální práva
 Sexuální práva 2
 
Sexuální práva 3
 
Historie
 Dva příklady
 Sexuální menšiny: úvod

Sexual Rights 2

Odchylky v sexuálním chování

Sexuální práva 2

Jak již bylo uvedeno, i přes Americkou deklaraci pokračovalo otroctví v jižních státech, francouzská ústava pominula práva žen, které zůstaly bez volebního práva, a deklarace OSN mlčela o sexuálních právech, která se před několika desítkami let stala významnou společenskou záležitostí. První Velká charta lidských sexuálních práv byla navržena již v roce 1930, ale kvůli rostoucí hrozbě fašismu a druhé světové válce byla tato iniciativa zapomenuta. Když OSN nakonec vydala prohlášení, bylo kritizováno za nedostatečnou ochranu sexuálních práv. René Guyon poslal soukromě tištěný  pamflet všem sexuologům, které znal.

Deklarace OSN a její kritika
Všeobecná deklarace lidských práv vydaná OSN (1948) byla kritizována René Guyonem pro nedostatečnou ochranu sexuálních práv. Zde vpravo vidíte první stránku jeho brožury "Lidská práva a popření sexuální svobody" (1951).

Nakonec se věc vyvinula tak, že různé malé a velké sociální skupiny vydaly vlastní prohlášení o lidksých, sexuálních a reprodukčních právech. V tomto kontextu je nejdůležitější z nich Deklarace sexuálních práv přijatá v roce 1999 organizací WAS – Světovou asociací sexuologie (dnes Světová asociace pro sexuální zdraví). Celý text následuje.

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální práva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální menšiny: úvod] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]