Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Vývoj
 Úvod
 Fáze
 Základní typy
 Variace
 Zakázané chování
 Další texty
 Testy

Development of Sexual Behavior

Vývoj sexuálního chování

Abychom porozuměli složitosti lidského sexuálního chování a jeho vývoji od dětství po stáří, vědci používají množství modelů nebo paradigmat. (paradeigma: vzor). Například, přiovnali jeho průběh k cyklu nebo jej interpretovali jako rostoucí a klesající křivku.Nekteří jej také vidí jako rozvíjející se a skládající se z několika dílčích pohonů nebo jako manifestaci jednoho, komplexního pohonu. Nedávno jej jeden vědec vysvětlil jako vyjádření scénáře nebo kombinaci scénářů, které jsou poskytovány společností a zvnitřněny jedincem.
Takové modely jsou užitečné jako myšlenkové nástroje, které nám omáhají porozumět skutečnosti; ale nejsou samy skutečností.Modely jsou vytvářeny a používány pro možnost porovnání, které může pomoci vysvětlit co je jinak nesrozumitelné. Některé modely jsou časem opouštěny, pokud již nadále neslouží svému účelu. Jestliže jsou jednou odhaleny jako neadekvátní, jsou nahraženy jinými modely, které nabízejí lepší „použitelnost“ a tím i hlubší úroveˇň porozumění. Ve vědě se toto označuje jako změna paradigmatu. Takové změny vždy byly a i nadále jsou charakteristické pro pokrok vědy.
1
V tomto kurzu, vám nabízíme popis lidského sexuálního vývoje, přip plném vědomí, a přitom si uvědomuje, že tento popis nemusí být konečný. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že v budoucnosti bude doplněn, opraven a nahražen jinými popisy, které budou vycházet z nových a velmi odlišných modelů. Vše co zde můžeme udělat je sumarizovat sexuální konsensus tak, jak existuje dnes.

(1) Viz kniha Thomase S. Kuhna (1922 - 1996), The Structure of Scientific Revolutions, vydaná roku 1962

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Úvod] [Fáze] [Základní typy] [Variace] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]