Kurz 6
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Vývoj
 Základní typy
 Variace
 Sexuální práva
 
Sexuální práva 2
 
Sexuální práva 3
 Historie
 Dva příklady
 Sexuální menšiny - úvod
 Zakázané chování
 Další čtení
 Testy

Variations in Sexual Behavior

Odchylky sexuálního chování

Jak jsme viděli, lidské sexuální chování se vyvíjí v několika fázích několika různými smšry. Je založené na vrozeném biologickém potenciálu a utvářeno kulturními vlivy, které se liší jak v čase, tak v místě.
Samozřejmě, že musíme mít na paměti, že dokonce ani vrozené vlastnosti nejsou nikdy přesně stejné u dvou, jakýchkoli jedinců, a že jsou zde také rozdíly v jedné a té samé kultuře: Venkovské a městské oblasti se liší v jejich sexuálnícho hodnotách a příležitostech, bohatí se liší od chudých, staří od mladých, vzdělaní od nevzdělaných, zbožní od nevěřících, a dokonce rodiny stejného sociálního pozadí se od sebe vzájemně liší. Navíc, v mnoha zemích dnes žijí různé etnické skupiny nebo mají migrující populace, s jejich vlastními tradicemi, a tak se tento obrázek stává ještě složitějším. V každém případě, jak lidé dospívají, nabíze se jim mnoho sexuálních scénářů z kterých vybírají ty, které jim nejlépe sedí. Konečný výběr každé osoby je výsledkem interaktivního procesu, který závisí na mnoha konkrétních okolnostech a tyto okolnosti se liší u různých osob, tak jako konečný výsledek.
Je proto ztěží překvapující, že lidské sexuální chování se dosti liší, a že u různých jedinců se mohou vyvinout  velmi odlišné sexuální zájmy. Opravdu, v některých případech, jsou tyto zájmy tak specifické a neobvyklé, že se stávají problematickými. Samozřejmě, každá společnost toleruje určitou míru sexuální odchylky a akceptuje určitou část z široého spektra chování jako “normální”. Ale, není žádná, univerzálně akceptovaná
definice sexuální normálnosti. V závislosti na sociálním prostředí mohou být, různé variace sexuálního chování považovány za  módní a zajímavé nebo za nepochopitelné, pobuřující aopovrženíhodné. Dokonce mohou bý trestány dle zákona. Opět platí, že vše se může lišit v závislosti na čase a místě.
V tomto současném kurzu není možné popsat všechno nebo dokonce většinu nekonečných variací lidského sexuálního chování. Také nemůžeme diskutovat nad mnoha minulými a současnými sociálními reakcemi na tyto odchylky. Ale můžeme zdokumentovat nedávný trend: V několika posledních desetiletích, vzrost požadavek na univerzální sexuální práva a jako výsledek mnoho zemí více toleruje sexuální odchylky.
Při sledování těchto dokladů a úvodního historického náčrtu, prodiskutujeme alespoň některé ze známějších příkladů netypického sexuálního chování.

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Sexuální práva] [Sexuální práva 2] [Sexuální práva 3] [Historie] [Dva příklady] [Sexuální minority - úvod]
[Zakázané chování] [Další texty] [Testy]