Erwin J.
Haeberle

CİNSEL ATLAS

say

Birinci Baskı: Temmuz 1985 -  İkinci Baskı: Ocak 1993

Bu   kitabın   Türkiye'de   basım   hakları   Kesim   Ajans   aracılığıyla SAY YAYINLARI'nındır.

ISBN 975 - 468 - 043 - 4

CİNSEL ATLAS

Erwin J. Haeberle / Özgün Adı: The Sex Atlas / Yayımlayan: SAY YAYINLARI / Türkçesi: Mesut Akın / Kapak: Derman Över / Basım Tarihi: Ocak 1993 / Dizgi: Ekran Dizgi / Baskı: Teknoğrafik Matbaacılık

Genel Dağıtım: SAY DAĞITIM LTD.ŞTİ.

Ankara Caddesi No: 54 Sirkeci – İSTANBUL
Tel.: 512 21 58 - 528 17 54


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. İNSAN VÜCUDU

1.   CİNSEL FARKLILAŞMA SÜRECİ

Kadın ve Erkek Vücudunun Anotomik Gelişimi

Temel Cinsel Özellikler

İkincil Cinsel Özellikler
Hormonların Rolü

2.   CİNSEL ORGANLAR

Erkek Cinsel Organları

Dış Cinsel Organlar

İç Cinsel Organlar
Kadm Cinsel Organları

Dış Cinsel Organlar

İç Cinsel Organlar

Adet Dönemi

Göğüsler

3.   İNSANIN CİNSEL TEPKİLERİ
Erkeğin Cinsel Tepkileri

Cinsel Tepkinin Dört Aşaması
Yaşh Erkeklerde Cinsel Tepki
Kadmın Cinsel Tepkileri
Tepkinin Dört Aşaması
Yaşh Kadınlarda Cinsel Tepki

4.   İNSANIN ÜREMESİ

Üreme

Erkek Cinsiyet Hücreleri: Sperm

Dişi Cinsiyet Hücresi: Yumurta

Cinsel Birleşme (Çiftleşme)

Döllenme

Bölünme

Yuvalanma

Çok Sayılı Gebelikler
Gebelik

Embriyon ve Dölütün Gelişimi

Gebelikte Kadın

Gebelikte Cinsel İlişki
Doğum

Doğum Sancılan ve Kurtulma

Doğumdan Sonraki Dönem
Gebelikten Korunma

Gebelikten Korunma Yöntemleri
Düşük

Çocuk Aldırma Yöntemleri

5.   BEDENSEL SORUNLAR

Kısırlık

Erkekte Kısırlık

Kadında Kısırlık

Yapay Döllenme
Kalıtsal Kusurlar
Cinsel Sakatlıklar

İnmemiş Erbezleri

Hermafroditizm (İki Cinsiyetlilik)
Ağrılı Cinsel İlişki

Cinsel İlişki Sırasında Erkekte Görülen Acılar
Cinsel İlişki Sırasında Kadında Görülen Acılar
Zührevi Hastalıklar

Belsoğukluğu

Frengi

Bazı Tropik Zührevi Hastalıklar

Cinsel İlişki Yoluyla Yayılan Başka Hastalıklar

Kasık Biti

Uyuz

II. İNSANIN CİNSEL DAVRANIŞI

6.  CİNSEL DAVRANIŞLARIN GELİŞİMİ

Bebeklik ve Çocukluk

Bebeklikte Cinsel Tepki

Cinsel Rolü Öğrenme

Çocuklukta Cinsel Oyunlar
Buluğ Çağı

Ergenlikte Fiziksel Değişimler

Ergenlikte Cinsel Etkinlik
Yetişkinlik

Bekâr

Evlilikte Cinsel Uyum

Sex ve Yaşlılık

7.   CİNSEL FAALİYET BİÇİMLERİ

Kendi Kendini Uyarım

Uykuda Orgazm

Mastürbasyon
Karşıcinsel İlişki

Elle İlişki

Ağız Yoluyla İlişki

Jenital İlişki

Anal İlişki

Birleşme Pozisyonları
Eşcinsel İlişki

Hayvanlarla Cinsel İlişki

8.   CİNSEL UYUMSUZLUK

Cinsel İşlevsizlik

Sex Terapisinde Temel Sorunlar

Erkekte Cinsel İşlevsizlik

Kadında Cinsel İşlevsizlik
Sorunlu Cinsel Davranışlar

Sorunlu Cinsel Davranışlara Örnekler
Transseksüalizm (Farklı Cins Davranışı)

III. CİNSELLİK VE TOPLUM

9.   ERKEĞİN VE KADININ TOPLUMSAL ROLLERİ

Cinsellik ve Cinsiyet

Çift Standartlık

Kadın Özgürlüğü

Avrupa'da Feminizmin Doğuşu

Amerika'da Feminist Hareket

Kadınların Günümüz Dünyasındaki Yeri

Türkiye'de Kadın Hareketleri

10.  UYUMCULÜK, SAPKINLIK
«Doğal» ve «Doğaldışı»

Sex ve Din

Doğal Yasa ve Doğanın Yasası
Yasal - Yasadışı

Sex ve Hukuk

ABD'de Yürürlükteki Sex Yasaları

Cinsellik ve Türk Hukuku
Sağlıklı - Hasta

Sex ve Psikiyatri

Tıbbi Cinsel Sapkınlık Modeli

11. EVLİLİK VE AİLE

Evliliğin Anlam ve Biçimleri

Batı Uygarlığında Evliliğin Tarihi
Batılı Olmayan Ülkelerde Evlilik
Çağdaş Amerikada Evlilik
Evliliğin Geleceği
Tarihsel Perspektif İçinde Aile
Geleneksel Geniş Aile
Modern Çekirdek Aile
Yeni Aile Modelleri

12. CİNSEL BASKI

Çocuklukta ve Yetişme Çağında

Yaşlılıkla

Eşcinseller Üzerinde

Kusurlular ve Sakatlar Üzerinde

Özel Cinsel İlgileri Olan Kişiler Üzerinde

Akıl Hastanelerindeki Kişiler Üzerinde

Tutuklular Üzerinde

13. CİNSEL DEVRİM

Sex Araştırmaları

Sex Araştırmalarının Öncüleri

Sex Araştırmasının Geleceği
Cinsel Eğitim

Sex Eğitimin Ölçüleri

Sex Eğitimin Geleceği
Cinsel Ahlak Sorunları

Dinsel Gelenek

Çağdaş Meydan Okuma

Geleceğin Yeni Ahlakı


CİNSEL EĞİTİM TESTİ

 

 

 

SUNUŞ

ABD'de olsun çevrildiği dillerde olsun, CİNSEL ATLAS'IN (SEX ATLAS) büyük başarı kazanması, elinizdeki bu düzeltilmiş ve genişletilmiş baskıyı hazırlamam için yüreklendirdi beni.

Metnin büyük bir kısmının zaman içinde sınanmasıyla çok iyi sonuçlar alındı, ama gene de kimi örnekler için önemli sayılabilecek düzeltmeler ve eklemeler yapmayı gerekli gördüm. Özellikle «Zührevi Hastalıklar», «Sorunlu Cinsel Davranışlar» ve «Cinsel Tedavi» ile ilgili bölümler genişletilmiş ve günümüze uyarlanmıştır. Kimi bölümler de yeniden düzenlenerek daha kolay anlaşılır bir duruma getirilmiş, ayrıca pek çok tanımlamalar ve çizelgeler eklenmiştir.

Çoğunlukla, bu tür bir kitapta, dikkatin, yaygın ilgi alanlarına ya da mesleki ilgi alanlarına kayma tehlikesi vardır. CİNSEL ATLAS, daha ilk tümceden başlayarak, bu tür bir zayıflığa düşmekten kaçınmıştır. Bununla birlikte, alanında hitap ettiği kitleye, kendini kanıtlayabilmiş tek yapıttır. Bu yeni baskı, daha çok olgulara dayalı bilgileri kapsamakta ve dolayısıyla bütün bir Cinsel Bilimin özenle, dikkatle düzenlenmiş biçimini sunmaktadır okuyucuya.

Geleneklerine bağlılıklanyla tanınan Amerikalılar, günümüzün «Cinsellik Bilimi» düşüncesini, kendi gerçekliği içinde akademik bir zorunluk olarak görmektedirler artık. CİNSEL ATLAS, işte bu zorunlu-ğu daha da pekiştirme ve insan cinselliğine karşı sınırsız bir bakış kazandırma anlayışıyla, Cinsel Bilimin bir ders kitabı olarak kaleme alındı.

Bu yüzdendir ki, klinik ve tedavi yöntemleriyle smırlandırmamıştır kendini. Konusunda yapılmış öteki çalışmalardan farklı nitelikte bir yapıttır CİNSEL ATLAS, çünkü tarihsel, toplumsal, antropolojik ve edebi katkılarda da bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kitap, her evde bulunması gereken genel bir başvuru kitabı olarak hazırlanmıştır. Elinizdeki yeni basım, sağlam sistematik yapısı, pek teknik olmayan dili, büyük boy oluşu ve rahatça okunan yazısıyla, çoğunluğunu cinsel konularda bilgi eksikliği duyan ailelerin oluşturduğu yeni bir okuyucu kitlesine ulaşma olanağı bulacaktır.

Özetle, CİNSEL ATLAS'in yalnızca okullarda değil, pek çok evde ve kütüphanede ilk başvurulacak kaynak olacağını umuyorum. Tıpkı bir coğrafya atlası ya da bir sözlük gibi. İnanıyorum ki, Cinselliğin ve Cinsel İletişimin anlaşılmasına büyük kolaylık getirecek ve bunun yanı sıra, daha insanca koşullarda yaşanan bir dünyayı gözler önüne serecektir.

ERWIN J. HAEBERLE