Kurz 6
 
Scénář?
 Biologické základy
 Interaktivní proces
 Soupeřící scénáře
 Tři aspekty
 Kulturální apsekty
 Změna scénáře 1
 
Změna scénáře 2

Changing Cultural Scripts 1

Vývoj sexuálního chování

Úvod: Scénář?

Změna kulturních scénářů 1

Kulturní scénáře určují, co je „sexuální“ a co je na tom dobrého nebo špatného.To také znamená, že definují sexuální „normálnost“ tj. standard pro příslušnou gendrovou roli a erotické a reprokuční chování. Ale tyto definice se liší v různých kulturách i historických obdobích. Takto může být sexuální normálnost velmi úzce definována v jedné společnosti, o trochu šířeji v jiné a mnohem šířeji ještě v další.

Spektrum lidského sexuálního chování a jeho segmenty změny normality I
Různé společnosti (A, B, or C) mohou akceptovat užší nebo širší segmenty spektra jako normální chování.

[Kurz 6] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Vývoj] [Základní typy] [Variace] [Zakázané chování] [Další texty] [Testy]