Kurz 2
 Potrat
 Nechtěná těhotenství
 Morální dilema
 Různé pohledy
 Lékařský pohled
 Právní pohled
 Celosvětová statistika
 Historické poznámky
 Hippokratova přísaha 1
 Hippokratova přísaha 2
 Potrat a právo
 Americký nejvyšší soud
 Metody potratu

Historical Notes

Potrat

Historické poznámky

Potrat byl už od dob antiky nejen lékařskou, ale i morální otázkou. Zatímco někteří lékaři hledali bezpečnější metody potratu, jiní zcela odmítali potrat provádět. I některá náboženství potraty odsuzují. Také vlády se snaží zabránit potratům přijetím více či méně restriktivních zákonů, jejichž dodržování bylo v různých dobách více či méně důrazně vynucováno. Mnoho legislativ v průběhu 20. století liberalizovalo své zákony proti potratům. Tato otázka ale stále není vyřešena, i přestože ženy po celém světě mají přístup k legálním potratům v nemocnicích nebo v ordinacích doktorů.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotsnství] [Další čtení] [Ověření znalostí]