Kurz 2
 Historické poznámky
 Hippokratova přísaha 1
 Hippokratova přísaha 2
 Potrat a právní pohled
 Nejvyšší americký soud

The Hippocratic Oath 2

Potrat

Historické poznámky

Hyppocratova přísaha 2
Skutečnost, že takovýto slib byl považován za užitečný, je dostatečným důkazem toho, že ve starověkém Řecku byly rozšířené potraty a autor slibu se snaží zabránit alespoň lékařům, aby se na nich podíleli. Ale kdo byl autorem? Moderní historický výzkum ukázal, že to nebyl Hippocrates, protože víme, že medici z jeho školy prováděli potraty.
Dnes se přísaha přisuzuje nějaké starší škole, možná škole filosofa Pythágora, která byla silně nábožensky orientovaná. Hippokratova přísaha jako taková již nezmiňuje potraty, které jsou běžně prováděny mnoha mediky v různých zemích.
 

Hippocrates
(460-377 p.n.l.)

Pythagoras
(569-475 p.n.l.)

Byl Pythagoras skutečným autorem Hippocratovy přísahy?

(Mimochodem: Mezi mnohými jinými jevy stojí za to zmínit, že stará přísaha také odhaluje, že starořečtí lékaři, kteří byli vždy muži, a většina z nich manželé a otcové, museli nejen odolávat pokušení svést své ženy, ale také své ženské a mužské pacienty: „Nesvedu nebo nebudu mít sexuální kontakt s ženou nebo mužem sídlícím v mém domě.“ Toto vnáší zajímavý pohled na sexuální chování starověkých Řeků, kteří se navíc sexuálně zajímali o jiné muže, i když měli ženu a rodinu.)

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěné těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotenství] [Další čtení] [Ověření znalostí]