Kurz 2
 
Popis
 
Návod k použití
 
Úvod
 
Početí
 
Těhotenství
 
Porod
 
Neplodnost
 
Antikoncepce
 
Potrat
 
Další čtení
 
Ověření znalostí

How to use this course

Jak tento kurz používat

Kurz se rozvíjí krok po kroku kliknutím myše.
 
Modrý sloupec na levém kraji obrazovky slouží jako průvodce:

Obsahuje vždy seznam hlavních kapitol, a po otevření jedné z nich i její různé podkapitoly. Po otevření podkapitoly se tato člení do nových podkapitol, atd. Stačí klikat na zobrazující se seznam kapitol a podkapitol, dokud nedojdete na jeho konec.

 

Kliknutím na modrou šipku na konci každé dílčí sekce se vždy dostanete k další části.  

Pomoci bílého tlačítka v pravém horním rohu obrazovky se můžete vrátit na začátek studované kapitoly.

Poznámka: Neposkytujeme řešení k testovým otázkám. To ponecháváme v kompetenci univerzit, zdravotnických pracovišť a jiných organizací, které náše kurzy používají. K interaktivnímu ověřování znalostí svých studentů mohou také využít speciální software.

[Kurz 2] [Popis] [Návod k použití] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]