Kurz 2
 Potrat
 Nechtěná těhotenství
 Morální dilema
 Různé pohledy
 Lékařský pohled
 Právní pohled
 Celosvětová statistika
 Historické poznámky
 Metody potratu

A Moral Dilemma

Potrat

Morální dilema

Pro většinu lidí je umělé přerušení těhotenství z morálního hlediska nepohodlné, a to i přesto, že nesouhlasí s nuceným mateřstvím. Mnozí v něm spatřují přinejlepším nešťastnou a špatnou volbu, ale zároveň se obávají, že vyloučení této možnosti volby by situaci jen zhoršilo. Nezákonná interupce, stejně jako nezpůsobilé a zatrpklé matky mohou ohrozit spoustu životů a způsobit mnohem více lidského utrpení než kterému bychom předešli jakýmkoliv zákazem interrupce. Např.:

„Po celém světě zemře téměř 80,000 žen ročně a další miliony z nich trpí následky vážných komplikací a trvalých následků v důsledku nebezpečných interrupcí. Těmto tragickým událostem by se mohlo předejít, pakliže bychom ženám příslušnou lékařskou pomoc.“*

Nicméně proti stanovisku „pro volbu“ stojí stanovisko „pro život,“ které podporuje „posvátnost lidského života“ za každou cenu. Zcela určitě není důstojnějšího sporu. Ovšem ve skutečnosti, po konečném zvážení, žene oba tábory i přes zásadní rozdíly naprosto stejný motiv, tj. lidský život jako nejvyšší možná hodnota. Zdá se nepravděpodobné, že by se protichůdné postoje těchto táborů mohly smířit. Vědecky nelze určit, kdy lidský život začíná, a za jakých okolností může být odebrán. V podstatě se jedná o otázky, které si každý musí zodpovědět sám se svým svědomím.

*Zdroje: IPAS, IHCAR (Karolinska Institutet, University of Stockholm)

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotsnství] [Další čtení] [Ověření znalostí]