Kurz 2
 Historické poznámky
 Hippokratova přísaha 1
 
Hippokratova přísaha 2
 Potrat a právní řád
 Nejvyšší americký soud

The Hippocratic Oath 1

Potrat

Historické poznámky

Hippokratova přísaha 1
Potrat byl vždy kontroverzním tématem. Vyplývá to i z tzv. Hippokratovy přísahy, čili zvláštní přísahy skládané řeckými lékaři, dlouho přičítané Hippokratovi, „otci západní medicíny“:
 

„Přísahám při lékaři Appolónovi, při Aeskulapovi, Hygeie a Panacee – a na svědectví přizývám všechny bohy a bohyně – že dodržím následující přísahu podle svých schopností a úsudku:
Budu respektovat svého mistra a učitele jako respektuji své rodiče, budu s ním sdílet svůj život a splatím mu vše co mu dlužím a co bude potřebovat. Jeho syny budu považovat za své vlastní bratry a naučím je tomuto umění, pokud si to budou přát, bez nároku na odměnu. Tomuto umění také naučím své syny a syny mistra, který mě učil, a také učedníky, kteří se upsali a souhlasí s pravidly řemesla, ale nikoho jiného. Budu předepisovat co je třeba pro dobro svých pacientů podle svých schopností a úsudku a nikdy nikomu neuškodím. Nikomu nepředepíšu smrtelný lék, a to ani na požádání, a neposkytnu radu, která by mohla způsobit něčí smrt. Neposkytnu ženě prostředky k potratu. Zachovám čistotu svého života a umění. Nepoužiji nůž, ani na pacienty s kameny, ale přenechám tento výkon chirurgům. Budu vstupovat do každého domu pouze pro dobro svých pacientů a nikdy se záměrem někomu ublížit. Nesvedu a nebudu mít pohlavní styk s žádnou ženou ani mužem z domácnosti, ať jsou svobodní či otroci. Vyslechnu-li tajemství, odborné či soukromé, uchovám je v tajnosti a nikomu je nesdělím.
Pokud dodržím tuto přísahu, nechť prospívám ve svém životě i umění, provždy požívaje úcty mezi lidmi; pokud ji však poruším, ať mě postihne opak.“
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Narození dítěte] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody potratu] [Další čtení] [Ověření znalostí]