Kurz 2
 Potrat
 Nechtěná těhotenství
 Morální dilema
 Různé pohledy
 Lékařský pohled
 Právní pohled
 Celosvětová statistika
 Historické poznámky
 Metody potratu
 Regulace menstruace
 Brzké potraty
 
Pozdní potraty

Abortion Methods

Přerušení těhotenství

Metody přerušení těhotenství

Interrupce v USA. V U.S. je cca 25% všech těhotenství ukončeno dobrovolnou interrupcí. (1.4 miliónu ročně).

Mezi tím, zda je interrupce provedena dříve, anebo později během těhotenství, je veliký rozdíl. Čím dříve je provedena, tím lépe. Z tohoto důvodu některé ženy, které mají podezření, že jsou těhotné, ale nechtějí čekat na potvrzení, žádají o proceduru zvanou menstruační regulace (mentrual regulation), nebo menstruační odběr (menstrual extraction). O interrupci by se samozřejmě jednalo, pouze by byly těhotné. V případě potvrzeného těhotenství je interrupce relativně bezpečná a jednoduchá procedura pouze během prvních 12 týdnů. Do té doby není obvykle nutné zůstat v nemocnici do druhého dne. V rámci prvních 8 týdnů se mluví o interrupci embrya, poté o plodu a v souladu s tím roste možnost komplikací. V každém případě, po 12-tém týdnu těhotenství je větší riziko komplikací, musejí být použity náročnější techniky a často je také nutná minimálně několika denní hospitalizace. Samozřejmě, pozdější interrupce je také nákladnější. Po 20-tém týdnu je dobrovolná interrupce, dokonce i tam, kde je legální, považována obvykle za lékařsky neobhajitelnou s výjimkou zcela mimořádných případů. V té době je již plod vyvinut do té míry, že by dokázal přežít případný předčasný porod. Zároveň existují významná rizika pro matku. Z tohoto a jiných důvodů, většina lékařů odmítá vykonat interrupci v tomto stádiu. Pravdou je, že tento druh pozdní interrupce, který nebyl neobvyklý před 30 nebo dokonce 20 lety, je dnes velmi vzácný. V každém případě je pro každou ženu, která přemýšlí o interrupci, mimořádně důležité, aby se poradila s odborníkem o psychologických, etických a lékařských otázkách, které jsou s tímto zákrokem spojeny. Pokud se rozhodne podstoupit interrupci, měla by se svěřit do péče výhradně plně kvalifikovaného lékaře.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotsnství] [Další čtení] [Ověření znalostí]