Kurz 2
 Popis kurzu
 Jak kurz používat
 Úvod
 Početí
 Těhotenství
 Porod
 Neplodnost
 Antikoncepce
 Potrat
 Další čtení
 
Ověření znalostí

Additional Reading

Další čtení

I. Naše online knihoivna
Mnohé knihy a články v naší internetové knihovně poskytují dodatečné informace, které mohou sloužit studentům vzdělávajícím se podle našich osnov. Protože texty byly napsány různými autory v rozdílných dobách, mohou se občas lišit v terminologii, v některých případech mohou dokonce obsahovat zastaralé nebo nepřesné termíny či výrazy. Nicméně i přesto mohou doplnit základní obsah tohoto kurzu.

 1. Erwin J. Haeberle,
  Plodnost a neplodnost - historický přehled
   
 2. Robert T. Francoeur, ed.
  Mezinárodní encyklopedie sexualty
  Klikněte na „téma“ a potom si přečtěte „ 9. Antikoncepce, potrat a plánovaná početí“ v 63 oblastech Argentiny a Vietnamu
   
 3. několik příspěvků z druhé encyklopedie v naší online knihovně
  Haeberle, Bullough and Bullough, eds.
  Lidská sexualita: encyklopedie

 

Potrat
Cervikální klobouček
Comstock a Comstockery
Kondom
Antokoncepce: omezení početí
Embryologie
 

Eugenika
Genetika and Sex
Haire, Norman
Neplodnost
Nitroděložní tělísko
Lehfeldt, Hans
 

Parthenogeneze
Těhotenství
Sanger, Margaret
Sterilizace
Stöcker, Helene
Stopes, Marie Charlotte

II. Externí odkazy
Některé naše kurzy také obsahují externí odkazy, jenž poskytují detailnější informace o specifických tématech. Připojujeme zde široké seznamy takových odkazů. Jak uvidíte, jsou velmi rozmanité. Mnohé poskytují objektivní vědecké informace, jiné jsou dílem advokátních skupin a odráží se v nich jejich specifické cíle a zájmy. Některé jsou záměrně polemické a jen docela málo si jich vzájemně odporuje. Ve zkratce řečeno, externí odkazy ne vždy vyjadřují názory autora tohoto kurzu a jejich výčet neznamená souhlas s nimi (viz Odvolání). Je tedy zřejmé, že obsah těchto externích stránek je dílem svých autorů a Sexuologický archív za ně nenese zodpovědnost. Na druhou stranu tyto stránky mohou posloužit k podněcování diskuze ve třídě a k prohloubení povědomí studentů o komplexitě zahrnutých témat. Jsou vhodná zvláště pro studenty posledních ročníků.

 1. Sexuální zdraví
 2. Zdraví matky a dítěte
 3. Zdraví žen
 4. Zdraví mužů

 

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]