Kurz 2
 Potrat
 nechtěná těhotenství
 Morální dilema
 Různé pohledy
 Lékařský pohled
 Právní pohled
 Celosvětová statistika
 Historické poznámky
 Metody potratu

Unwanted Pregnancies

Potrat

Nechtěná těhotenství

Velký počet těhotenství je neplánovaný a mnoho z nich jsou těhotenství nevítaná a nechtěná. Neplánovaná a nechtěná těhotenství jsou budoucími rodiče obvykle přijata, pakliže mají dostatek času se této změně přizpůsobit, ale opravdu nechtěná těhotenství jsou něco jiného.

Nedobrovolný první pohlavní styk v USA 1995

Věk při prvním pohlavním styku (roky)

Počet (v tisících)

Nedobrovolný první pohlavní styk (v procentech)

Pod 16

13,944

16.1

Pod 15

7,290

22.1

16

8,750

6.5

17

8,754

4.9

18

6,941

5.1

Zdroj: CDC - National Center for Health Statistics (NCHS)

Nechtěná těhotenství mají mnoho příčin. Jednou z nich může být například znásilnění. Většina z nich je nicméně méně dramatická. Někteří lidé spolu souloží, aniž by věděli o možnosti antikoncepce, nebo si ji nejsou schopni sehnat, nebo jsou mladí, neopatrní a nezodpovědní, nebo antikoncepce, kterou používají, nefunguje. Ať už je příčina jakákoli, nechtěné těhotenství může zapříčinit velmi vážné problémy.

V případě, že rodiče již obtížně vyživují několik dětí, může jedno dítě navíc znamenat nouzi a zoufalství pro celou rodinu. Matku, která čeká dítě a je fyzicky oslabená, trpí nějakou chorobou, nebo je závislá na drogách, může její těhotenství ještě více zdravotně ohrozit, nebo může porodit nemocné a poškozené dítě. Mladá, svobodná žena může být naprosto nepřipravena, neschopná nebo neochotná převzít odpovědnost spojenou s mateřstvím. Nechtěné dítě pak může znamenat neštěstí nejen pro ni, ale i pro samotné dítě. V tomto a v podobných případech se žena klidně může rozhodnout, že dobrovolná interrupce je jediným řešením.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotsnství] [Další čtení] [Ověření znalostí]