Kurz 2
 Potrat
 Nechtěnná těhotenství
 Morální dilema
 Různé pohledy
 Lékařský pohled
 Právní pohled
 Celosvětová statistika
 Historické poznámky
 Metody přerušení těhotenství

A Medical Issue

Potrat

Lékařský pohled

I pokud nebudeme brát zřetel na plod nebo zárodek, umělé přerušení těhotenství je vždy medicínská operace, která může pro potenciální matku znamenat komplikace. Málo citlivých lidí by tak rádo vidělo tento postup jako podporovanou rutinní proceduru.
Vskutku je nezbytné, aby každá žena, která žádá umělé přerušení těhotenství, rozuměla této proceduře a byla si plně vědomá možných rizik. Navíc musí být poskytnuto i psychologické vyšetření a to nejen s cílem zjistit motivy pro uvažování o umělém přerušení, ale také možné reakce na něj, pokud k němu dojde. V některých zemích, například v Německu, je takovéto vyšetření nezbytné před každým legálním přerušením. Nicméně, kompetentní lékaři a interrupční kliniky kdekoli poskytují tuto službu a nechávají konečné rozhodnutí na svých pacientech.
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Lékařský pohled] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody přerušení těhotsnství] [Další čtení] [Ověření znalostí]