Kurz 2
 Historické poznámky
 Hippokratova přísaha 1
 Hippokratova přísaha 2
 Potrat - právní pohled
 Nejvyšší americký soud

Abortion and the Law

Potrat

Historické poznámky

Dvě feministky na opačných stranách  sporné otázky

Susan B. Anthony
(1820-1906)
neúnavná Američanka bojující za ženské volební právo byla proti potratům

Helene Stöcker
(1869-1943)
německá bojovnice za práva neprovdaných matek požadovala právo na potrat

Interupce a zákon
Postoj raných křesťanů byl totožný s Hippokratovou přísahou: Potrat nebyl přípustný (byl to smrtelný hřích) a právní zákoníky v křesťanských zemích z něj udělaly trestný čin. Do dnešní doby byl však zákon zřídka uplatňován. V každém případě bylo obecně uznáváno, že plod neměl svůj vlastní život až do svého „zrychlení“, například do doby než budoucí matka mohla cítit jeho pohyby uvnitř svého lůna (někdy po 16 týdnu těhotenství). Věřilo se také, že toto je okamžik „oduševnění“, tedy okamžik, kdy do těla plodu vstoupila duše. Začátkem 19. století více a více amerických a evropských vlád posílilo své protiinterupční zákony, což byl posun podporovaný medicínskými profesemi a některými ranými feministkami. Na druhé straně na přelomu 20. století mnoho lékařů, zděšených vzrůstajícím počtem zpackaných ilegálních potratů, začalo znovu přemýšlet a nová generace feministek začala požadovat zrušení těchto zákonů. Prohlašovaly „ženské právo na její vlastní tělo“ stejně jako přístup k antikoncepci a sexuální výchově.
 

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Nechtěná těhotenství] [Morální dilema] [Různé pohledy] [Pohled lékařský] [Právní pohled] [Celosvětová statistika] [Historické poznámky] [Metody potratu] [Další čtení] [Ověření znalostí]