WAGENIA (ZAIRE)

 

IndexAfricaZaire Wagenia

Also: Congo

Featured: Mbo, Bwela, Ngwana, Mukete, Basoko, Kuba, Bahemba, Azande, Bakongo, Bakwa-Luntu, Tetela, Muyaka, Alur, Baluba, Baushi, Wagenia, Yombe


 

Drooges (1974:p60)[1] observed boys aged 5 to 7 performing coitus with girls, demonstrating a wealth of experience:

 

“Van de jongens boven de tien kan men zeggen dat zij steeds minder met meisjes speelden, maar op andere wijze contact zochten. De eerste vrijages en homakerij, waarvan sommigen hoog opgaven, vonden plaats of deze leeftijd. Al veel eerder waren jongens op de hoogte van de betekenis van hun sexe. Zij wisten feilloos waarvoor de sexeverschillen bedoeld waren en toonden zich geheel vertrouwd met hun toekkomstige rol. Twee novieten van vijf en zeven jaar gaven eens een demonstratie van geslachtsgemeenschap die een grondige kennis verrried. Een jongen van drie jaar riep bij het aanschouwen van de ronde vormen van een speelgoedzwaan van onze zoon: “Kijk eens, zij is zwanger!”[2].

 

 

 

 


 

 

 

Janssen, D. F., Growing Up Sexually. VolumeI. World Reference Atlas. 0.2 ed. 2004. Berlin: Magnus Hirschfeld Archive for Sexology

Last revised: Sept 2004

 [1] Drooges, A. (1974) De Gevaarlijke Reis: Jongensinitiatie bij de Wagenia van Kisangani (Zaïre). Amsterdam: Vrije Universiteit [Dutch]. Revised as The Dangerous Journey (1980). The Hague: Mouton. Also cited by Brongersma, E. (1987) Jongensliefde, Deel 1. Amsterdam: SUA, p124

[2] “One might argue that the boys older than ten years of age progressively less associated themselves with girls, yet sought contact in another way. The first courtship behaviours, of which the boys boasted, occurred at this age.  Already at an earlier age the boys where acquainted with the meaning of their sex. They knew unmistakably the purpose of sexual difference and appeared entirely at ease with their future role. Two novices aged five and seven years staged a demonstration of sexual intercourse suggestive of a thorough knowledgeability. Observing the curvaceous contours of our son’s toy swan, one three-year-old boy called out: “Look, she’s pregnant!” (transl., DJ).