Kurz 4
 Úvod
 Pojmy
 Obecný popis
 Historické poznámky
 Propuknutí syfilis
 Reakce na propuknutí
 
Epidemiologie 1
 
Epidemiologie 2
 První pomoc
 
Antibiotika
 
STD škály
 
Epidemiologie 3
 Pandémie AIDS

Historical Notes

Úvod - historické poznámky

Pacienti trpící syfilis a jejich lékaři.
Dřevoryt, 16. století.

Pohlavně přenášené nemoci mají dlouho minulost datující se až do starověku a ani po několika tisících letech se nic nezměnilo. Pouze již nejsou nevyléčitelné, ale stále rostoucí sexuální tabuizování může zapříčinit, že se o nich nemluví. Zvláště velice rychlé rozšíření syfilis v 16.století vytvořilo hluboké negativní změny v sexuálních názorech. Nezměnilo se to až do poloviny dvacátého století, kdy došlo k rozšíření antibiotik pro jejich účinné léčebné schopnosti. Poté začalo toto tabuizování postupně klesat a v dnešní době je již ve většině zemí opět možná otevřená diskuze o pohlavně přenášených nemocech.

Následující část přináší stručný souhrn historie pohlavně přenosných chorob a zdravotní a sociální reakce na ně.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné pohlavně přenosné nemoci]
[Neléčitelné pohlavně přenosné nemoci] [Prevence] [
Abstinence] [Další texty] [Testy]