Kurz 4
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Léčitelné SPN
 Neléčitelné SPN
 Prevence SPN
 Doplňkové texty
 Testy

Additional Reading

Doplňkové texty

I. Naše on-line knihovna
Knihy a články v naší on-line knihovně poskytují další informace, které mohou být užitečné pro studenty tohoto kurzu. Vzhledem k tomu, že texty byly psány různými autory v různých obdobích, občas se liší v terminologii a v některých případech jsou použity zastaralé nebo nevhodné termíny a výrazy. Přesto obsahově úzce souvisí s tímto kurzem.

 1. Robert T. Francoeur, ed.
  Mezinárodní encyklopedie sexuality
  Klikněte na "Subjects" a pak si přečtěte "10. Sexuálně přenosné nemoci ",
  "11. HIV/AIDS "  - naleznete zde informace z 63 zemí - od Argentiny po Vietnam
 2. Některé části z druhé encyklopedie v naší online knihovně
  Haeberle, Bullough and Bullough, eds.

  Lidská sexualita: Encyklopedie
  AIDS a HIV
  AIDS, náboženství a sexuální orientace
  Morrow, Prince A., a  posun sociální hygieny
  Sexuálně přenosné nemoci
   
 3. Charles Moser
  Zdravotnictví bez studu

II. Externí odkazy
Některé z našich kurzů obsahují externí odkazy, které nabízejí podrobnější informace o jednotlivých tématech. Zde jsme doplnili seznam těchto odkazů. Jak uvidíte, nepředstavují jednotný obraz. Mnoho z nich poskytuje objektivní vědecké informace, ale jiné jsou dílem zájmových skupin a odráží jejich specifické cíle a zájmy. Některé z nich jsou záměrně polemické a částečně mezi sebou nesouhlasí. Stručně řečeno, naše externí odkazy nemusí vyjadřovat názory autora tohoto kurzu a jejich zařazení neznamená souhlas s nimi (viz. prohlášení). Je zřejmé, že obsah těchto externích stránek je dílem jiných autorů a Sexuologický archiv za ně nenese žádnou odpovědnost. Nicméně mohou být užitečné k podnícení diskuze ve třídě a k prohloubení povědomí studentů o komplexnosti dané problematiky. Jsou spíše vhodné pro studenty vyšších ročníků.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné SPN] [Neléčitelné SPN] [Prevence SPN] [Doplňkové texty] [Testy]