Kurz 4
 Popis
 Jak kurz používat
 Úvod
 Pojmy
 Obecný popis
 Historické poznámky
 Léčitelné SPN  
 Neléčitelné SPN
 Prevence SPN
 Další texty
 Testy

Introduction

Úvod

Pohlavně přenosná onemocnění (SPN, STD)

AIDS stuha
Tuto malou červenou stuhu viditelně nosí na šatech a klopách saka mnoho lidí, aby tak vyjádřilo svou solidaritu s HIV / AIDS pacienty.
 

Pohlavní styk patří mezi nejzdravější a nejpříjemnější zážitky v životě. Bohužel stejně tak může být zdrojem bídy, utrpení a dokonce i smrti. Jedním z nejdramatičtějších příkladů je pokračující šíření nebezpečných nákaz díky pohlavnímu styku. Toto je obzvlášť znepokojující, neboť pomocí vhodných opatření je snadné těmto nemocem předcházet. Proti jedné z nich se lze očkovat (hepatitida B), proti jiným stačí „bezpečné“ sexuální chování. Někteří lidé jsou schopni zůstat sexuálně zdrženliví a tak se vyhnout všem rizikům. Jiní žijí ve vztahu pouze s jediným partnerem. Přesto může jejich partner mít jiné tajné sexuální kontakty. Nicméně velmi mnoho žen a mužů nejsou ani abstinenti ani neměli pouze jediného partnera. V těchto případech je třeba dbát zásad „bezpečného sexu“, nebo alespoň důsledně a správně používat kondom, který poskytne ochranu.

Nicméně z různých důvodů mnoho lidí nevyužívá jakékoliv ochrany. Někteří z nich mají osobní zábrany, ale můžou to i být objektivní překážky - mnoho žen a mužů je neinformováno, nebo nedostatečně informováno o pohlavně přenosných chorobách a jejich prevenci, jiní se nemohou nechat otestovat a získat tak adekvátní lékařskou péči. Pro další jsou kondomy příliš drahé nebo je obtížné je získat, nebo dokonce ani nejsou k dispozici. A v neposlední řadě v některých společnostech ženy stále nedokáží ochránit samy sebe, pokud muži odmítají spolupracovat. Proto jsou pohlavně přenosné choroby nejen zdravotní, ale také sociální, kulturní či politický problém.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz pouřívat] [Úvod] [Pojmy] [Obecný popis] [Historické poznámky] [Léčitelné pohlavně přenosné nemoci] [Neléčitelné pohlavně přenosné nemoci] [Prevence pohlvně přenosných onemocnění] [Další texty] [Testy]