Kurz 4
 Úvod
 Pojmy
 Obecný popis
 Historické poznámky

Terms

Úvod – Terminologie

Venuše
“Zrození Venuše”
od Sandra Botticelliho
(1445-1510)

Nemoci způsobené sexuálně přenosnou infekcí a parazitární onemocnění jsou dnes všeobecně známé jako sexuálně přenosné nemoci (SPN). Další výraz, který se často používá, jsou sexuálně přenosné infekce (SPI). Tento termín nezahrnuje parazitární onemocnění, jako je svrab a vši, ale zahrnuje infekce bez příznaků, nebo infekce před tím, než se objeví příznaky. Vzhledem k tomu, že se tento kurz zabývá především možnými důsledky infekcí, tj. nemocemi a jejich příznaky, budeme tu mluvit o pohlavních chorobách.

V minulosti lidé používali také termín "sociální nemoci" nebo více poetické "venerické nemoci" (doslovně: nemoci připisované Venuši, starověké římské bohyni lásky).

Žádný z těchto pojmů není úplně přesný. Poslední dva jsou jasné eufemismy používané hlavně proto, aby se zabránilo otevřenému hovoru o sexu. Nazývat však nemoc "sexuálně přenosnou" také není zcela uspokojivé. Prakticky všechny infekční nemoci mohou být předány při blízkém fyzickém kontaktu, včetně sexuálního styku. (Francouzský král Ludvík XV. zemřel na sexuálně přenosné infekční neštovice.) Rozhodnutí o tom, která infekční a parazitární onemocnění by měla být zařazena mezi SPN, je tedy poněkud problematické. Dnes však již panuje v lékařské praxi všeobecná shoda na standardním seznamu pohlavně přenosných chorob – a tento seznam je také používán jako základ pro následující kapitoly.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Pojmy] [Obecný popis] [Historické poznámky] [Léčitelné STDs] [Neléčitelné STDs] [Prevence STDs] [Další texty] [Testy]