Kurz 2
 Úvod
 Bez reprodukce
 Bez sexu
 Morálka 1
 Morálka 2
 Morálka 3
 Sexuální vzdělávání
 Sexuální revoluce

Sex Education and Reproduction Information

Introduction

Sexuální vzdělávání a nauka o reprodukci

„Kytičky, ptáčci a včelky.“ Slova důvěrně známá co se týče nepřiměřeného sexuálního vzdělávání.

Naši veřejní představitelé začínají uvažovat nad oddělením sexu a reprodukce. Dobrým příkladem je oficiální způsob předávání vědomostí o sexu. Většina tradičního sexuálního vzdělávání nebyla nikdy ničím jiným, než naukou o reprodukci. Když učitelé mluvili se svými studenty o takzvaných věcech ze života, málokdy zabloudili mimo rozpravu o tom, jak se počínají děti a téměř nikdy nevysvětlovali, jak se lze početí vyhnout. Většina lidí prostě předpokládala, že by šíření takové informace vedlo obecné nemorálnosti. Dnes ovšem roste přesvědčení, že je možná nemorální odpírat mladým lidem takovou znalost. Po pravdě hrozba přelidnění donutila mnoho vlád v různých částech světa úplně změnit své morální stanovisko a propagovat oddělení sexu a reprodukce mezi všemi občany. Ve většině zemí dnes existují veřejné nebo soukromé instituce, které distribuují informace o antikoncepci v knihách, filmech, letácích, reklamních brožurách a nebo prostřednictvím osobního poradenství. Vzrůstající počet mužů a žen zároveň požaduje plnou kontrolu nad svým vlastním reprodukčním životem bez jakéhokoli zasahování ze strany společnosti.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Bez reprodukce] [Bez sexu] [Morálka 1] [Morálka 2] [Morálka 3] [Sexuální vzdělávání] [Sexuální revoluce] [Koncepce] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]