Kurz 2
 Úvod
 Bez reprodukce
 Bez sexu
 Morálka 1
 Morálka 2
 Morálka 3
 Sexuální vzdělávání
 Sexuální revoluce

Reproduction and Morality 2

Úvod

Reprodukce a morálka 2

Prehistorická jeskynní malba, Afrika

Na této planetě byly národy, které si nebyly vědomy toho, že těhotenství je způsobeno sexuální aktivitou.
Domnívali se, že duch vstoupil do ženina těla, kde vyrostl v dítě. To samozřejmě vyústilo do vzniku sexuální morálky zcela jiné než je ta naše. Člověk, který nikdy neslyšel o spojitosti mezi sexem a reprodukcí si může užívat pohlavní styk jen pro něj samý. Jeho postoj se může změnit, pokud je mu tato spojitost odhalena. A tak konec jeho neznalosti může znamenat i přehodnocení jeho morálních hodnot. V podstatě by nakonec mohl přijmout sexuální normy naší společnosti. Na druhou stranu, pokud by po nějakém čase zjistil, že je neplodný, mohl by zjistit, že jeho nově přijaté hodnoty jsou irelevantní a vrátit se zpět ke svému původnímu hodnotovému systému. Zjistil by, že v jeho konkrétním případě nakonec opravdu není žádné spojení mezi sexem a reprodukcí.
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Bez reprodukce] [Bez sexu] [Morálka 1] [Morálka 2] [Morálka 3] [Sexuální vzdělávání] [Sexuální revoluce] [Koncepce] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]