Kurz 2
 Úvod
 Bez reprodukce?
 Bez sexu?
 Morálka 1
 
Morálka 2
 
Morálka 3
 Sexuální vzdělávání
 Sexuální revoluce

Reproduction and Morality 1

Introduction

Reprodukce a morálka 1

Puritánský dřevoryt, 17té století

Navzdory biologickým faktorům byla naše kultura dlouho přesvědčena, že jediným účelem a smyslem sexu je rozmnožování. Toto přesvědčení se stále odráží v mnoha našich náboženských dogmatech, trestních zákonech a samozřejmě také v některých tradičních lékařských teoriích. Stručně řečeno, mnoho lidí bylo donuceno považovat jakékoliv sexuální jednání, které nemohlo vést k početí, za hříšné, nezákonné nebo zvrácené.

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Bez reprodukce] [Bez sexu] [Morálka 1] [Morálka 2] [Morálka 3] [Sexuální výuka] [Sexuální revoluce] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]