Kurz 2
 
Úvod
 
Bez reprodukce
 
Bez sexu
 
Morálka 1
 
Morálka 2
 
Morálka 3
 
Sexuální výchova
 
Sexuální revoluce

Sexual Revolution and Reproductive Revolution

Úvod

Sexuální revoluce a reprodukční revoluce

Sexuální revoluce dvacátého století zahrnuje osvobození žen, osvobození homosexuálů, reformy trestně- a občanskoprávních zákonů, revize diagnostických manuálů a mnoho dalšího.

Není pochybu o tom, že oddělení sexu a reprodukce jednou způsobí revoluci celých našich životů. Jakmile už pohlavní styk nevede k nechtěným těhotenstvím a početí každého dítěte se stalo záležitostí vědomé volby, musí nutně dojít i ke změně postojů sexuálních parterů vůči sobě. Nejpravděpodobněji ve směru větší míry vzájemného porozumění a spolupráce mezi pohlavími. Řada párů již plánuje rodinu společně a sdílí zkušenost ženiného těhotenství od počátku do konce. Moderní porodnice vyzývají očekávající otce k asistenci u porodu a vzdělávají oba rodiče v péči o novorozence. Toto sdílení zájmů a odpovědností snad brzy povede k překonání tradičních sociálních rolí muže a ženy a, poprvé v dějinách lidstva, k plné rovnoprávnosti obou pohlaví.

[Kurz 2] [Popis] [Návod k použití] [Úvod] [Bez reprodukce] [Bez sexu] [Morálka 1] [Morálka 2] [Morálka 3] [Sexuální výchova] [Sexuální revoluce] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]