Kurz 2
 Početí
 Historické poznámky
 Počátek života?
 Bez konečných odpovědí
 Vajíčko a spermie
 
Koitus
 Oplodnění
 Segmentace
 Uhnízdění
 Mnohonásobná těhotenství

Multiple Pregnancies

Početí

Mnohonásobná těhotenství

V některých případech může v zygotě dojít k náhodnému rozdělení a může se tak rozdělit do dvou samostatných buněk. Tyto dvě nové buňky pak pokračují ve vývoji samostatně. neboť podstupují každá svoji segmentaci. Nakonec pak obě dojdou do dělohy, kde se také samostatně uhnízdí. Výsledkem je těhotenství s dvojčaty. Vzhledem k tomu, že obě dvojčata pochází ze stejného vajíčka ze stejné spermie budou identická, tedy budou mít stejné pohlaví a budou si podobná i ve všech ostatních ohledech. Vznik dvojčat vlastně nemusí začít ve vaječnících, ale může se vyskytnout kdykoli mezi druhým a čtrnáctým dnem po oplodnění. Takže i během nidace se může balstocysta stále rozdělit a vyvinout se ve dvě samostatná embria.

Dva příklady vzniku dvojčat
A. Identické zárodky dvojčat mají stejné pohlaví a sdílí stejnou placentu. Jedna vnější membrána zabírá obě zárodečné blány.
B. Zárodky dvojvaječných dvojčat mohou mít rozdílná pohlaví. Vyskytují se dvě placenty a dvě zárodečné blány, každý se svou membránou.
 

Vyskytují se také velmi vzácné případy vícenásobné ovulace, tedy vypuštění několika vajíček najednou. Pokud jsou tato vajíčka oplodněna, mohou pak samozřejmě způsobit mnohačetné těhotenství. Dvojčata takto zplozená se nazývají dvojvaječná dvojčata. Pokud jsou takto narozeny tři děti, říká se jim trojčata, čtyřem se říká čtyřčata, pěti paterčata a tak dále. Vzhledem k tomu že pocházejí z různých vajíček oplodněných různými spermiemi, mohou mít rozdílná pohlaví a nebudou si podobnější než jiní sourozenci.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Historické poznámky] [Počátek života?] [Bez konečných odpovědí] [Vajíčko a spermie] [Koitus] [Oplodnění] [Segmentace] [Uhnízdění] [Mnohonásobná těhotenství] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncpce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]