Kurz 2
 Početí
 Historické poznámky
 počátek života?
 Bez finálních odpovědí
 Vajíčko a spermie
 Koitus
 Oplodnění
 Dělení
 Uhnízdění
 Ilustrace
 
Mnohočetná těhotenství

Implantation

Početí

Uhnízdění

Uhnízdění:
blastocyt se uhnizďuje do okrajů dělohy.

Po svém příchodu do dělohy se blastocysta vyvíjí a po dalších 3-4 dnech je připravena se uchytit k povrchu dělohy. Zhruba jeden týden po oplodnění začne toto připojování, za zhruba další týden se blastocysta kompletně vnoří do výživné tkáně, která pokrývá povrch dělohy (děložní sliznice). Celý rozsáhlý proces, kdy se blastocysta zabořuje do děložní tkáně, nazýváme nidace a je tím dokončeno otěhotnění.
Nidace může nastat pouze za určitých vhodných podmínek. Pokud by například zygota měla přejít do dělohy dříve než se vyvine v blastocystu, žádná nidace není možná a nemůže dojít k otěhotnění. Obdobně je tomu, pokud není děložní tkáň připravena přijmout blastocystu. V obou případech buněčný shluk prostě zanikne a rozpadne se. V některých velmi vzácných případech se blastocysta nezachytí v děložní stěně, ale uvnitř vejcovodů nebo jiném místě mimo dělohu, např. v břišní dutině. Výsledek tohoto děje je nazýván mimoděložní těhotenství, které nemůže přinést na svět žijící dítě a je nebezpečné i pro ženu. Proto musejí být mimoděložní – ektopické (řecky ek: mimo + topos: místo – mimo místo) těhotenství operativně přerušena.
 

[Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Historické poznámky] [Začátek života] [Nejsou definitivní odpovědi] [Vajíčko a spermie] [Koitus] [Oplodnění] [Dělení] [Uhnízdění] [Mnohočetná těhotenství] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]