Kurz 2
 Početí
 Historické poznámky
 Počátek života?
 Bez definitivních odpovědí
 Vajíčko a spermie
 Koitus
 Oplodnění
 Semeno
 
Zygota
 
Segmentace
 Zahnízdění
 
Mnohonásobná těhotenství

Fertilization

Conception

Fertilization

Oplodnění: Pouze jedna spermie pronikne vnější vrstvou vajíčka. Poté se spojí hlavička spermie s jádrem vajíčka a zformuje se nová buňka: zygota.
 

Když se uvolní z jednoho vaječníku vajíčko, vstoupí takřka vzápětí do přilehlého vejcovodu. Během cesty do dělohy skrz tento kanál dozrává, aby bylo připraveno ke spojení se spermatickou buňkou. Vajíčko dozrává během několika hodin ještě v horní třetině vejcovodu. V této době by se mělo setkat se spermií, pokud má dojít k oplodnění. Celková doba, během níž se může spojit vajíčko se spermií, je kratší než 24 hodin. Když se tak nestane, vajíčko umírá a rozpadne se. Avšak vajíčko se může ve vejcovodu setkat s živými spermiemi, které se sem dostaly při koitu před několika dny. (Živé spermie byly nalezeny ve vejcovodu více než pět dní po koitu.)

Kurz 2] [Popis kurzu] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Historické poznámky] [Počátek života] [Bez finálních odpovědí] [Vajíčko a spermie] [Koitus] [Oplodnění] [Dělení] [Zahnízdění] [Mnohočetná těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]