Kurz 2
 Početí
 Historické poznámky
 Počátek života?
 Bez konečných odpovědí
 Vajíčko a spermie
 
Koitus
 Oplodnění
 Segmentace
 Uhnízdění
 
Mnohonásobná těhotenství

When does human life begin?

Početí

Kdy začíná lidský život?

Víme, že žena otěhotní v důsledku kombinace několika biologických procesů. Mezi tyto procesy patří:

 
Spojení mužské a ženské pohlavní buňky, v jehož důsledku vzniká jedna nová buňka, která se nazývá zygota. Tento proces se nazývá oplodnění.
 

Zygota roste dělením buněk a stává se z ní dutý buněčný míč nazývaný blastocysta. Tento proces se nazývá segmentace.
 

Blastocysta se napojí na vnitřní děložní stěnu. To se nazývá procesem zahnízdění.

 

Pokud se něco pokazí, byť jen v jednom z těchto procesů, žena nemůže přijít do jiného stavu. Nicméně, z jistých vědeckých důvodů, nemluví většina vývojových biologů o početí, dokud neskončí proces oplodnění. Na druhou stranu někteří reprodukční fyziologové, z vlastních vědeckých důvodů, věří, že nový život začíná s procesem implantace. Z jejich pohledu dochází k početí jedině tehdy, pokud žena v důsledku oplodnění otěhotní.

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Historické poznámky] [Počátek života?] [Bez konečných odpovědí] [Vajíčko a spermie] [Koitus] [Oplodnění] [Segmentace] [Uhnízdění] [Mnohonásobná těhotenství] [Těhotenství] [Porod] [Neplodnost] [Antikoncpce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]