Kurz 2
 Porod
 Historické poznámky
 
1
 
2
 
3
 Moderní porod
 Porod a narození
 Po narození
 Kojení
 
Pohlavní styk

Historical Notes

Porod

Historické poznámky

 

Porodní křeslo. V minulosti se v Evropě hojně užívala podobná křesla s vyřezaným sedátkem. Umožňovala ženám porod ze sedu.

 

V dnešní době existuje celá řada moderních porodních metod, které jsou ale spojené jediným cílem, tj. aby procesu rození dítěte přestal být otupující pasivní zkušeností a stal se z něj vědomý akt. Stále častěji se muži dožadují podílu na tomto aktu, tím že poskytují podporu svým ženám. I nemocnice často podněcují nastávající otce, aby zůstali přítomni po celou dobu tohoto procesu. Mnoho lékařů, nemocnic a vzdělávacích skupin nabízí kurzy na přípravu porodu. Tento způsob společné výuky rodičů často rodiče sbližuje a, v podstatě, jej můžeme vnímat jako velice žádoucí součást zodpovědného rodičovství.
Ne vždycky tomu tak bylo. Ve skutečnosti, jak ukáže několik následujících historických poznámek, moderní přivádění dítěte na svět je výsledkem série lékařských pokroků, kterých se ne vždycky snadno dosahovalo.
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Historické poznámky] [Moderní porod] [Příchod na svět] [Doba poporodní] [Kojení] [Pohlavní styk] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]