Kurz 2
 Porod
 Historické poznámky
 Moderní porod
 Porod a narození
 Po narození
 Kojení
 Pohlavní styk

Sexual Intercourse after Delivery

Porod

Pohlavní styk po porodu

Některé ženy potřebují čas, aby se jim po porodu vrátila sexuální touha. Párům bylo tradičně doporučováno, aby se minimálně šest týdnů po porodu zdržely pohlavního styku. Novější výzkumy nicméně naznačují, že takováto obecná pravidla nejsou vhodná pro každého a že každý případ by měl být hodnocen individuálně. K pohlavnímu styku může často bez jakékoli újmy dojít o mnoho dříve. Z čistě medicínského pohledu může pár opět souložit jakmile se zastaví vaginální krvácení a jakmile se zahojí jizvy ve vaginální oblasti. Ani slabý nahnědlý vaginální výtok není důvodem k obavám.
Otevřená komunikace (zahrnující také sexuální komunikaci) mezi rodiči je samozřejmě také v zájmu nově narozeného dítěte. Během tohoto období nicméně nadále platí, že pocity a touhy ženy by měly vždy stát na prvním místě.
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Historické poznámky] [Moderní porod] [Příchod na svět] [Doba poporodní] [Kojení] [Pohlavní styk] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]