Kurz 2
 Porod
 Historické poznámky
 Moderní porod
 Porod a narození
 Po narození
 Kojení
 
Pohlavní styk

Modern Childbirth

Porod

Moderní porod

Pokroky v medicíně přinesly dramatické snížení v novorozenecké úmrtnosti a v současnosti je tedy těhotná žena ve větším bezpečí na porodním sále než na silnici na cestě do porodnice. Podobný vývoj byl zaznamenán i v oblasti vzdělání. Žena má nyní možnost aktivní přípravy na porod a může jej proměnit v jeden z nejvíce ohromujících životních zážitků.

Porody v nemocnici
V dnešní době většina žen dává přednost porodit své dítě v nemocnici, kde je pro případ komplikací k dispozici okamžitá pomoc odborníků. Moderní porodnická oddělení jsou velmi odlišná od lékařského prostředí z minulosti. Těhotenství a porod nepředstavují nemoc, ale normální fungování ženského těla, a proto lékaři a sestry vidí sebe samotné spíše jako podpůrný tým pomáhající hladkému průběhu přirozeného procesu.

Domácí porody
V průběhu změn však také došlo k nárůstu domácích porodů, protože si mnoho žen nepřeje být odděleny od narozeného dítěte a chtějí se o zkušenost porodu podělit s celou rodinou. Navíc vznikají zkušební porodní centra, která nejsou nemocnicemi a snaží se o potlačení nemocniční atmosféry. Všechny nové trendy lze považovat za zdravé, pokud jsou odborně vedeny a je v nich nepřetržitě k dispozici pohotovostní lékařská pomoc.
 

[Kurz 2] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Početí] [Těhotenství] [Porod] [Historické poznámky] [Moderní porod] [Příchod na svět] [Doba poporodní] [Kojení] [Pohlavní styk] [Neplodnost] [Antikoncepce] [Potrat] [Další čtení] [Ověření znalostí]