Kurz 4
 Testy
 Pravda nebo lež
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Short Essays

Náměty pro krátké eseje: 6 z 10

Vyberte si 6 z 10 námětů níže uvedených a napište krátkou esej na každé z vybraných témat. Celkový doporučený čas: 3 hodiny

I.

 1. Napište pojednání o důvodech, proč pohlavně přenosné choroby nemusí zůstat pouze u zvláštních skupin obyvatelstva.
 2. Napište pojednání o důvodech, proč mnozí lidé nepoužívají kondomy.
 3. Napište stručnou historii boje lékařů proti pohlavně přenosným chorobám.
 4. Porovnejte epidemii syfilisu v 16. století s pandemií AIDS v 20. století.
 5. Diskutujte o rozdílech mezi bakteriálními a virovými pohlavně přenosnými chorobami a jejich důsledky pro život nakažených.
 6. Napište pojednání o různých druzích "rizikových skupin", "ohrožených osob", a "riskantního chování".
 7. Vysvětlete rozdíl mezi incidencí a prevalencí pohlavních chorob.
 8. Napište stručnou historii "bezpečného sexu".
 9. Zkuste vysvětlit, proč mnoho vlád selhalo a stále nedokážou přijmout odpovídající preventivní opatření proti AIDS.
 10. Vysvětlete pojmy "bezpečné sexuální chování", "možnosti bezpečného sexuálního chování" a "nebezpečného sexuálního chování".

 

 

II.

 1. Napište pojednání o geografickém rozšíření různých pohlavně přenosných nemocí o roli cestování v jejich proměně.
 2. Zkuste vysvětlit, proč Italové nazývali syfilis "francouzská nemoc", zatímco Francouzi ji nazývali "italská nemoc".
 3. Vysvětlete, proč AIDS není a nikdy nebylo "nemocí gayů"
 4. Napište seznam a popis pohlavně přenosných chorob, které mohou být přeneseny z matky na dítě před a během porodu.
 5. Napište o strategii prevence pohlavně přenosných chorob.
 6. Co je kontroverzního na používání kondomů, pro koho a proč?
 7. Popište princip a různé použití "pokynů k bezpečnému sexu".
 8. Diskutujte o výhodách a nevýhodách testování protilátek HIV.
 9. Jak důležité je zachování důvěrnosti ve výzkumu pohlavně přenosných chorob a proč?
 10. Proč je zavádějící označení pacientů "homosexuální" ve formuláři pohlavně přenosných nemocí?

 

 

III.

 1. Jaký je vztah mezi prevencí AIDS a posílením postavení žen?
 2. Popište možný hospodářský dopad AIDS na chudé rozvojové země.
 3. Popište postoj předních světových náboženství k používání kondomů.
 4. Vysvětlete, proč anonymní testy a pohovory jsou důležité v počátečních fázích epidemie AIDS v dané zemi.
 5. Vysvětlete, proč dostupnost levných léků proti AIDS nestačí k zastavení epidemie v chudých zemích.
 6. Diskutujte o účinnosti programů sexuální abstinence v boji proti pohlavně přenosným chorobám.
 7. Napište o taktice týkající se poskytování čistých jehel nitrožilním uživatelům drog.
 8. Vysvětlete "Světový den boje proti AIDS", jeho původ, smysl, účel a potenciální¨podíl na boji proti AIDS.
 9. Diskutujte o programu UNAIDS "3 z 5".
 10. Napište seznam a charakterizujte alespoň 10 různých skupin, na které musí být zaměřeny specifické preventivní programy proti AIDS.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné STDs] [Neléčitelné STDs] [Prevence STD] [Abstinence] [Bezpečný sex] [Další texty] [Testy] [Pravda nebo lež] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]