Kurz 4
 
Prevence STDs
 
Abstinence
 Bezpečný sex
 Historické poznámky
 Dnešní zásady
 
Kondom 1
 
Problémy

Safer Sex

Prevence pohlavně přenosných chorob: Změna chování

Bezpečný sex

Výchova k abstinenci může ochránit mnoho jedinců před pohlavně přenosnými chorobami a nechtěným těhotenstvím, ale jako obecná strategie pro změnu chování se ukázala být pro zastavení pandemie AIDS nedostačující.Nyní si tedy zasluhuje zvláštní pozornost jediná zbývající alternativa: bezpečný sex.

Následující sekce popisuje, jak se koncepce bezpečného sexu vyvíjela, jak byla a nadále je přizpůsobována různým okolnostem a jak může být dnes v jednotlivých kulturách a subkulturách uvedena do praxe. Nakonec je zde krátká diskuse o problémech, které vyvstaly při propagaci bezpečného sexu.

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné STDs] [Neléčitelné STDs] [Prevence STD] [Abstinence] [Bezpečný sex] [Další texty] [Testy]