Kurz 4
 Testy
 Pravda nebo lež
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Long Essays

Témata pro dlouhé eseje: 3 ze 3

Napište, prosím, ke každému ze tří témat uvedených níže jednu esej.
Celkový čas: 3 hodiny

 

I.

 1. V padesátých letech minulého století se zdálo možné, že pohlavně přenosné choroby budou vymýceny. Některé lékařské autority se obávaly, že to povede k sexuální promiskuitě, rozbití rodin a obecně morálnímu úpadku. V tomto smyslu tedy bylo "vyléčení horší než choroba". Rozeberte prosím jednotlivé argumenty a jejich důsledky.
 2. Rozeberte otázku "bezpečnějšího sexu" a nejlepší způsob, jak dosáhnout změny v této oblasti.
 3. Popište různé způsoby, jak získat věrohodná data o pohlavně přenosných chorobách v populaci.
   

II.

 1. Rozeberte sociálně politický dopad pandemie AIDS.
 2. Shrňte a rozeberte historii pohlavně přenosných chorob.
 3. Stanovte rysy efektivního národního programu prevence proti AIDS v západních průmyslových zemích.
   

III.

 1. Rozeberte psychologické překážky změny sexuálního chování.
 2. Rozeberte kulturní, sociální a politické překážky k zeefektivnění prevenčního programu proti pohlavně přenosným chorobám.
 3. Stanovte rysy efektivního programu národního prevence proti AIDS v rozvojových zemích.
   

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné pohlavně přenosné nemoci]
[Neléčitelné pohlavně přenosné nemoci] [Prevence] [
Abstinence] [Další texty] [Testy]
[Pravda nebo lež] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]