Kurz 4
 Testy
 Pravda nebo lež
 Mnohonásobná volba
 Krátké eseje
 Dlouhé eseje

Multiple Choice

 

1. Bakterii způsobující kapavku objevil:
    August von Wassermann
    Paul Ehrlich
    Albert Neisser

2. Bakterii způsobující syfilis objevil:
    Girolamo Fracastoro
    Fritz Schaudinn
    Paul Ehrlich

3. “Pap-smear” je vzorek odebraný z:
    penisu
    krku
    děložního čípku

4. Která z následujících není bakteriální infekcí ?
    kapavka
    trichomoniáza
    syfilis

5. Která z následujících není virovou infekcí ?
    LGV
    HPV
    genitální opar

6. První případy současné epidemie AIDS byly zaznamenány:
    v 70 letech 20. století
    v 80 letech 20. století
    v 90 letech 20. století

7. Syfilis je léčitelný od:
    18. století
    19. století
    20. století

8. Která z následujících pohlavně přenosných chorob je neléčitelná?
    HPV
    LGV
    Chlamydie

9. Která z následujících pohlavně přenosných chorob je léčitelná?
    HIV
    geniitální opar
    Syfilis

10. Počet nakažených HIV na celém světě byl v roce 2003 cca:
    200 000
    700 000
    5000 000

11. Penicilin objevil:
    Everett C. Koop
    Alexander Fleming
    Sachahiro Hata

12. První zásady “bezpečného sexu” rozlišovaly mezi:
    nebezpečným a bezpečným
    nebezpečným, bezpečným a bezpečnějším
    bezpečným, možná bezpečným a nebezpečným

13. Stádia syfilis probíhají v tomto pořadí:
    Primární stadium, sekundární stadium, latentní stadium, pozdní stadium
    Primární stadium, latentní stadium, pozdní stadium
    Latentní stadium, primární stadium, sekundární stadium

14. Která z následujících není „příležitostnou infekcí“?
    Pneumocistis carinii
    Afty v ústech
    LGV

15. Která z následujících není pohlavně přenosnou infekcí?
    Kapavka
    Svrab
    HPV

16. Který z následujících není příznakem chlamydie?
    vaginální výtok
    genitální bradavice
    zvýšená teplota

17. Který z následujících není příznakem kapavky?
    kožní vyrážka
    výtok z vaginy nebo penisu
    bolest v krku
    

18. Který z následujících pojmů není slangový výraz pro kapavku?
    the clap
    the clam
    the drip

19. Jak dlouho po nakažení se obvykle objevují příznaky granuloma inguinale? Během
    několika hodin
    týdne
    několika týdnů

20. Která z následujících pohlavně přenosných chorob není běžná v západních industrializovaných zemích?
    LGV
    pohlavní opar
    chankroid

21. Antibiotická léčba pohlavně přenosných chorob začala v širším měřítku:
    1920
    1930
    1950

22. Když se první antibiotická léčba pohlavně přenosných chorob V USA ukázala být úspěšná,
    Roční počet nově nakažených se nezměnil
    Roční počet nově nakažených mírně vzrostl
    Roční počet nově nakažených dramaticky klesl

23. Kolik lidí s HIV/AIDS žilo na světě na konci roku 2001?
    ca. 20 milionů
    ca. 30 milionů
    ca. 40 milionů

24. Ve které z následujících oblastí jsou miliony lidí nakaženy syfilitidou?
    Severní Amerika
    Subsaharská Afrika
    Jižní a jihovýchodní Asie

25. Počet nakažených trichomoniázou na celém světě je:
    ca. 8 milionů
    ca. 35 milionů
    ca. 85 milionů

 

[Kurz 4] [Popis] [Jak kurz používat] [Úvod] [Léčitelné STDs] [Neléčitelné STDs] [Prevence STD] [Abstinence] [Bezpečný sex] [Další texty] [Testy] [Pravda nebo lež] [Mnohonásobná volba] [Krátké eseje] [Dlouhé eseje]